Ana içeriğe atla

Akademik Özgürlük Politikası

TED Üniversitesi, liberal yaklaşımlı eğitim anlayışına ve bütünleyici eğitim felsefesine sahip bir kurum olarak araştırma hedeflerini bilgiyi üretme, yayma, toplama ve aktarma süreçlerinin bütünselliğine olan inancına uygun olarak şekillendirir.

TED Üniversitesi Senatosu tarafından 2012 yılında yayınlanan Akademik Özgürlük Politikası’na göre öğretim üyeleri araştırma ve yayın sürecinde:

“…herhangi bir müdahale ya da baskı olmaksızın; diğer akademik görevlerinde yeterli performansı göstermek, ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş profesyonel entelektüel tutarlılığa, bilimsel yöntemlere ve araştırma etiğine bağlı kalmak kaydıyla kendi araştırmalarını yürütme hakkına sahiptirler. Aynı zamanda öğretim üyelerinin yazarı ya da ortak yazarı oldukları araştırmaların sonuçlarını yayınlama ve tartışma hakları bulunmaktadır. Öğretim üyeleri, Üniversite’ye karşı olan birincil sorumluluklarıyla çakışmadığı sürece özellikle kendi profesyonel becerilerini arttıracak ya da teorik bilginin toplumun problemlerinin çözümüne uygulanmasına fırsat verecek diğer mesleki faaliyetleri sürdürme hakkına sahiptirler.”

TED Üniversitesi Akademik Özgürlük Politikası’nın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız