Ana içeriğe atla

Akademik Takvim

Tüm Faaliyetler
Yaklaşan Faaliyetler

İngilizce Dil Okulu
Lisans Programları
Yüksek Lisans Programları
Doktora Programları
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Temmuz 2023
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
2023 Yaz Okulu dersten çekilme/danışman onayları için son tarih (Kapanış: 18:00) 14 Ağustos 2023
2023 Güz yarıyılı lisans programlarına yatay geçiş, çift ana dal/yan dal başvuruları 11 Ağustos 2023
2023 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuruları 11 Ağustos 2023
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Ağustos 2023
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
İngilizce Yeterlik Sınav sonuçlarının ilanı
Yaz Okulu final sınavı takviminin ilan edilmesi
2023 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuru sonuçları ilgili kararların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi
2023 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuru sonuçlarının ilanı
Yaz okulu derslerinin sona ermesi
2023 Güz yarıyılı lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilanı (1. Devre)
2023 Güz yarıyılı lisans programlarına yatay geçiş, çift ana dal/yan dal başvuru sonuçlarının ilanı
Yaz okulu final sınavları 29 Ağustos 2023
Yaz okulu sınavları not giriş son tarihleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 23:59) 31 Ağustos 2023
YKS ile yerleşen öğrencilerin e-kayıtları (Kapanış: 23:59) 30 Ağustos 2023
Lise mezuniyetine ilişkin bilginin e-devlet sistemine aktarılmamış olması nedeniyle e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerin yüz yüze kayıtları (Kapanış:17:00) 30 Ağustos 2023
2023 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara (tezli/tezsiz arasında) yatay geçiş için kayıt tarihleri 01 Eylül 2023
2023 Güz yarıyılı için lisans programlarına yatay geçiş, çift anadal/yandal programları için kayıt tarihleri 01 Eylül 2023
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Eylül 2023
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
Lisansüstü tez savunmasına girilmesi için son tarih
Yaz Okulu harf notlarının ilanı
Yaz Okulu sonrası 30 Krediyi tamamlayan öğrencilerin portal üzerinden diploma programını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 03 Eylül 2023
Lisans Programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin eğitim ücretini ödeme ve kayıt tarihleri 08 Eylül 2023
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav başvuruları 05 Eylül 2023
Lisansüstü tez not girişleri son tarih (Kapanış: 23:59)
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının İlanı
İngilizce Yeterlik Sınavı 08 Eylül 2023
Lisansüstü Tez/Proje Danışmanı atanması ve tez konusu belirlenmesi için son tarih
2023 Güz yarıyılı lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilanı (2. Devre)
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav sonuçlarına dair harf notlarının son iletilme tarihi
İngilizce Yeterlik sınav sonuçlarının açıklanması
2023 Güz yarıyılı için özel öğrenci başvuruları ve kayıt tarihleri 15 Eylül 2023
YKK ile uzatılan (I) notları için son tarih
2023 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara yeni kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri 15 Eylül 2023
2023 Yaz Okuluna ait eksik (I,TI) not girişleri için son tarih (Kapanış 23:59)
Güz Yarıyılı / Devam Eden Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Son Ödeme Tarihi
Başlangıç seviyesi için İngilizce Dil Okulu derslerinin başlaması (Elementary level)
İngilizce Dil Okulu derslerinin başlaması (Tüm seviyeler)
Yeni kayıtlı öğrenciler için Uyum Programı
Öğrencilerin portal üzerinden ek dal programlarını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 28 Eylül 2023
4. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (09:00) 28 Eylül 2023
3. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (13:00) 28 Eylül 2023
Lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları (Açılış: 09:00) 28 Eylül 2023
2. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (Açılış: 09:00) 28 Eylül 2023
1. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (Açılış: 09:00) 28 Eylül 2023
Tüm sınıfların ders kayıtları (Kapanış: 18:00)
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Ekim 2023
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
Güz Yarıyılı / Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 05 Ocak 2024
Öğrencilerin portal üzerinden ek dal programlarını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 11 Ekim 2023
Eğitim ücretinin gecikmeli olarak ödenebileceği son tarih
Güz Yarıyılı / Ders Ekleme ve Bırakma (Açılış: 09:00 / Kapanış:18:00) 12 Ekim 2023
Dersten çekilme başlangıcı-bitişi ve Danışman onayları için son tarih (Kapanış: 18:00) 08 Aralık 2023
2023 Güz yarıyılı izinli ayrılma başvuruları için son tarih
CUMHURİYET BAYRAMI (TATİL 1,5 GÜN) 29 Ekim 2023
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Kasım 2023
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Aralık 2023
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
2023 Güz yarıyılı sonu sınav takviminin ilan edilmesi 15 Aralık 2023
2024 Bahar yarıyılı alınacak lisansüstü öğrencilerin Lisansüstü Programlar Enstitüsüne başvuru tarihleri 22 Ocak 2024
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Ocak 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
YILBAŞI
2023 Güz Yarıyılı derslerinin sona ermesi
Lisansüstü tez savunmasına girilmesi için son tarih
Güz Yarıyıl Sonu Sınavları 21 Ocak 2024
Yarıyıl sonu sınavlarının not girişleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 23:59) 25 Ocak 2024
2024 Bahar yarıyılı lisans programlarına kurumlar arası ek madde-1, kurum içi yatay geçiş, çift anadal/yandal başvuruları 26 Ocak 2024
İngilizce Dil Okulu 2023 Güz Yarıyıl Sonu Sınavları 25 Ocak 2024
2023 Güz Yarıyılı İngilizce Dil Okulu Derslerin sona ermesi
2024 Bahar yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuruları 25 Ocak 2024
30 Krediyi tamamlayan öğrencilerin portal üzerinden diploma programını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 27 Ocak 2024
Yarıyıl sonu harf notlarının ilanı
Lisansüstü Tez/Proje Danışmanı atanması ve tez konusu belirlenmesi için son tarih
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav başvuruları 30 Ocak 2024
2024 Bahar yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuru sonuçlarının ilanı
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Şubat 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
İngilizce Yeterlik Sınavı 02 Şubat 2024
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav tarihleri 02 Şubat 2024
İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav sonuçlarına dair harf notlarının son iletilme tarihi
2024 Bahar yarıyılı lisansüstü programlara yeni kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri
2024 Bahar yarıyılı için özel öğrenci başvuruları/kayıt 08 Şubat 2024
Bahar Yarıyılı / Öğrenim Ücretinin Son Ödeme Tarihi
2023 Güz yarıyılına ait eksik (I,TI) not girişleri için son tarih (Kapanış: 23:59) (sömestr tatilinin kısa olması nedeniyle YKK ile I notları için tarih belirtilmemiştir.)
2024 Bahar yarıyılı lisans programlarına kurumiçi/ek madde-1 yatay geçiş ve çift anadal/yandal başvuru sonuçlarının ilanı (17:00)
2024 Bahar yarıyılı lisans programlarına kurumiçi/ek madde-1 yatay geçiş ve çift anadal/yandal programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri 13 Şubat 2024
Öğrencilerin portal üzerinden ek dal programlarını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 15 Şubat 2024
4. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (Açılış: 09:00) 15 Şubat 2024
3. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (Açılış 13:00) 15 Şubat 2024
Lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları (Açılış: 09:00) 15 Şubat 2024
2. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (Açılış 09:00) 15 Şubat 2024
1. Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları (Açılış 09:00) 15 Şubat 2024
Tüm sınıflar için ders kayıtları (Kapanış: 18:00)
İngilizce Dil Okulu 2024 Bahar yarıyılı derslerin başlaması
Bahar Yarıyılı / Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 31 Mayıs 2024
Bahar Yarıyılı / İngilizce Dil Okulu Derslerin Başlama-Bitiş Tarihleri 12 Temmuz 2024
Bahar Yarıyılı / Ders Ekleme ve Bırakma (Açılış: 09.00/ Kapanış: 18.00) 28 Şubat 2024
Öğrencilerin portal üzerinden ek dal programlarını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 28 Şubat 2024
Eğitim ücretinin gecikmeli olarak ödenebileceği son tarih
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Mart 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
Dersten çekilme başlangıcı-bitişi ve Danışman onayları için son tarih (Kapanış: 18:00) 03 Mayıs 2024
2024 Bahar yarıyılı izinli ayrılma başvuruları için son tarih
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Nisan 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
RAMAZAN BAYRAMI (Tatil 1,5 gün) 12 Nisan 2024
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI (TATİL)
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Mayıs 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ (Tatil)
2024 Güz yarıyılı alınacak lisansüstü öğrencilerin Lisansüstü Programlar Enstitüsüne başvurularının başlangıcı
2024 Bahar yarıyılı sonu sınav takviminin ilan edilmesi 10 Mayıs 2024
ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI (Tatil)
Lisansüstü tez savunmasına girilmesi için son tarih
2024 Bahar Yarıyılı derslerinin sona ermesi
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Haziran 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları 14 Haziran 2024
Yarıyıl sonu sınavları not giriş tarihleri (Açılış: 09:00 / Kapanış: 11:59) 28 Haziran 2024
KURBAN BAYRAMI (Tatil 3,5 gün) 19 Haziran 2024
İngilizce Dil Okulu 2024 Bahar yarıyıl derslerin sona ermesi
İngilizce Dil Okulu 2024 Bahar yarıyıl sonu sınavları 28 Haziran 2024
Yarıyıl sonu harf notlarının ilanı
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Temmuz 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
Mezuniyet için ek sınav başvuruları 02 Temmuz 2024
2024 Güz yarıyılı lisans programları çift anadal/yandal başvuruları 05 Temmuz 2024
İngilizce Dil Okulu 2024 Bahar yarıyıl sonu sınavları sonuçları ilanı
İngilizce Yeterlik Sınavı 05 Temmuz 2024
2024 Yaz Okulu için özel öğrenci başvuruları/kayıt 05 Temmuz 2024
Yaz Okulu Ders Kayıtları ve eğitim ücretini ödeme tarihleri 05 Temmuz 2024
30 Krediyi tamamlayan öğrencilerin portal üzerinden diploma programını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 05 Temmuz 2024
Mezuniyet için ek sınav tarihleri 05 Temmuz 2024
2024 Yaz Okulu Derslerinin Başlaması
Yaz Okulunda açılacak derslerin kesinleşmesi
İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı
Mezuniyet için ek sınav sonuçlarına dair harf notlarının son iletilme tarihi
2024 Bahar yarıyılına ait eksik (I) not girişleri için son tarih (Kapanış: 23:59)
MEZUNİYET TÖRENİ
DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (Tatil)
2024 Güz yarıyılı lisans programlarına yatay geçiş başvuruları 07 Ağustos 2024
Dersten çekilme başlangıcı-bitişi ve Danışman onayları için son tarih (Kapanış: 18:00) 16 Ağustos 2024
2024 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuruları 09 Ağustos 2024
2024 Güz yarıyılı lisans programları çift anadal/yandal başvuru sonuçlarının ilanı
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Ağustos 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
2024 Güz yarıyılı alınacak lisansüstü öğrencilerin Lisansüstü Programlar Enstitüsüne başvurularının bitişi
2024 Güz yarıyılı için lisansüstü programlara yatay geçiş (tezli/tezsiz arasında) başvuru sonuçlarının ilanı
2024 Yaz Okulu Derslerinin Sona Ermesi
Yaz Okulu Sınavları 27 Ağustos 2024
Yaz okulu sınavları not giriş son tarihleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 23:59) 29 Ağustos 2024
2024 Güz yarıyılı lisans programları çift anadal/yandal programları için kayıt tarihleri 27 Ağustos 2024
İngilizce Yeterlik Sınavı 27 Ağustos 2024
2024 Güz yarıyılı lisans programlarına yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı
İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı
ZAFER BAYRAMI (Tatil)
Yaz Okulu harf notlarının ilanı
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
   anlikTimestamp > baslangicTimestamp: 
   baslangicTimestamp > anlikTimestamp: 
   bitisTimestamp > anlikTimestamp: 
   isFuture: 
   
Eylül 2024
Akademik Faaliyet Başlangıç Bitiş
Yaz Okulu sonrası 30 Krediyi tamamlayan öğrencilerin portal üzerinden diploma programını belirlemeleri (Açılış: 09:00/Kapanış: 18:00) 02 Eylül 2024
Lisansüstü tez not girişleri (TI) için son tarih (Kapanış: 23:59)
2024 Güz yarıyılı için yatay geçiş programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri 04 Eylül 2024
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav başvuruları 04 Eylül 2024
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav tarihleri 07 Eylül 2024
Mezuniyet için ek sınav ve azami süre sonunda tanınan ek sınav sonuçlarına dair harf notlarının son iletilme tarihi
2024 Yaz Okuluna ait eksik (I) not girişleri için son tarih (Kapanış: 23:59)