Ana içeriğe atla

Bilgi Güvenliği Politikası

Küresel bilgi ekonomisinin gerektirdiği genişlik derinlik dengesine sahip diploma programları ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak; kurumsal öncelikli alanlarda araştırma ve yaratıcı çabalarla bilime evrensel katkı yapmak olan TED Üniversitesi tarafından, üretilen, saklanan, iletilen vb. şekillerde işlenen bilginin ve iş süreçlerinin büyük çoğunluğu bu bilgilerin işlendiği bilgi ve iletişim sistemlerine bağımlıdır.

Bu bağlamda kurumumuzda yasal uyumluluklar çerçevesinde bilmesi gereken prensibine uygun ersim kontrolleri, gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak kurum bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimi sistemi uygulanır. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaçlarımız;

  • İş süreçlerinin yönetilmesinde kalite ve standardizasyon sağlanması,
  • Kurumda işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin en üst seviyeye çıkartılması,
  • Yasal gereksinimlere ve belirlenen standartlara uyumun sağlanmasıdır.

Belirlenen bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek ve TS ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğini değerlendireceğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt ederiz.