Tekin Köse

Yrd. Doç. Dr. Tekin Köse, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini de 2008 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden almıştır. Doktora çalışmalarını 2014 yılında (University of Pittsburgh, USA) Pittsburgh Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
2010-2013 yılları arasında Pittsburgh Üniversitesi’nde Mikroiktisat ve Uluslararası İktisat dersleri vermiştir.2014-2015 öğretim yılında Wisconsin Üniversitesi'nde (University of Wisconsin, Whitewater, USA) Mikroiktisat ve İstatistik dersleri vermiştir.
Finansal piyasalarda fiyatlama davranışları, kişisel beyana bağlı sağlık seviyeleri ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, kurumlar ve ekonomik büyüme bağlantısı, makro-ekonomik göstergeler ve sağlık çıktıları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yapmaktadır. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, International Journal of Behavioural Accounting and Finance ve International Journal of Pluralism and Economics Education dergilerinde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal Ajans ve TÜBİTAK'ın paydaş olduğu projelerde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Sağlık İktisadi, Deneysel İktisat, Uygulamalı Mikroiktisat ve Uygulamalı Ekonometri alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olup aynı alanlarda dersler vermektedir.