Ders İçerikleri

ARCH 101
Tasarımın Temelleri
(2+8+0) 6 Kredi / 9 AKTS
Temel tasarım kavram ve prensiplerinin tanıtımı. Soyutlama ve kavramsallaştırma. İlişkiler ve tasarım operasyonları. Tasarım fikirlerinin sunulmasında algısal ve el becerilerinin geliştirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 102
Mimari Tasarıma Giriş
(2+8+0) 6 Kredi / 10 AKTS
Mekansal ilişkilerin tasarımı ve yapılandırılması. Ölçek, biçimsel özellikler, mimari mekanın yapılandırılmış ve deneyimsel unsurları.
Önkoşul: ARCH 101
Eşkoşul: YOK
ARCH 102-O
Mimari Tasarıma Giriş
(2+8+0) 6 Kredi / 9 AKTS
Mekansal ilişkilerin tasarımı ve yapılandırılması. Ölçek, biçimsel özellikler, mimari mekanın yapılandırılmış ve deneyimsel unsurları.
Önkoşul: ARCH 101
Eşkoşul: YOK
ARCH 111
Mimari İletişim Teknikleri I
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Farklı ortamlarda görsel ve grafik ifade teknikleri. Ortografik çizim, serbest-el çizim, mimari fotoğrafçılık, dijital ortamlarda iletişim.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 112
Mimari İletişim Teknikleri II
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Farklı ortamlarda görsel ve sunum teknikleri. Tasarım fikirlerinin, mimari elemanların ve biçimsel özeliklerin ifadesi ve iletişimi. Perspektif çizim, maket yapım teknikleri, dijital ortamlarda iletişim.
Önkoşul: ARCH 111
Eşkoşul: YOK
ARCH 112-O
Mimari İletişim Teknikleri II
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Farklı ortamlarda görsel ve sunum teknikleri. Tasarım fikirlerinin, mimari elemanların ve biçimsel özeliklerin ifadesi ve iletişimi. Perspektif çizim, maket yapım teknikleri, dijital ortamlarda iletişim.
Önkoşul: ARCH 111
Eşkoşul: YOK
ARCH 121
Mimarlığa Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tasarım düşüncesinin söz dağarcığına giriş ve sanat, mimarlık ve yapılı çevre bağlamında tasarım kavramları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 131
Intro. to Information and Visual Tech.
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 201
Mimari Tasarım I
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
İnsan ölçeği kavramı ve yerin fiziki nitelikleriyle ilişkili olacak biçimde mekan deneyimlerinin karmaşık yapılandırılması olarak mimari tasarım süreci.
Önkoşul: ARCH 102-O VEYA ARCH 102
Eşkoşul: YOK
ARCH 202
Mimari Tasarım II
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Senaryo/program, arazi ve tektonik gibi asal mimari tasarım bileşenlerine dayalı tasarım stratejilerinin görece küçük ölçekli bir yapı için geliştirilmesi.
Önkoşul: ARCH 201
Eşkoşul: YOK
ARCH 221
Mimarlık Tarihi I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tarih öncesi dönemden modern çağa kadar küresel mimarlık tarihi. Öne çıkan mimari eser ve kent örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 222
Mimarlık Tarihi II
(2+1+0) 2 Kredi / 5 AKTS
Modern çağda mimari düşünce ve pratiğin gelişimi ile ilgili temel bilgiler. Aydınlanma, sanayi devrimi ve 20. yüzyıl boyunca tarihsel süreç.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 241
Yapısal Sistemler ve Mimarlık
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel yapısal sistem bilgisi, yapısal sistemlerin davranışlarının temel ilkeleri, yapısal sistemler ve mimarlığın ilişkisi,basit yapısal sistemlerin analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 301
Mimari Tasarım III
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Çok boyutlu mimari tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekansal çözümler. Yapının tektonik, yapısal ve program örgütlenmesi ve kentsel bağlam ile ilişkisinin vurgusu.
Önkoşul: ARCH 202
Eşkoşul: YOK
ARCH 302
Mimari Tasarım IV
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Kültürel, ekolojik ve sosyal sürdürülebiliriliğe bütüncül yaklaşım. Mimari program geliştirilmesi ve ileri düzey yapısal ve teknolojik sistemlerin tasarım süreci ile bütünleştirilmesi. Evrensel Tasarım İlkeleri.
Önkoşul: ARCH 301
Eşkoşul: YOK
ARCH 312
Mimari Fotoğraflama Teknikleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık ve fotoğraf. Fotoğraflama teknikleri. Fotoğraf sanatının temel yaklaşımları, biçim, renk ve ışık analizi. Fotoğrafik kompozisyon.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 322
Çağdaş Mimarlık Söylemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Dünyada ve Türkiye’de çağdaş mimarlık teorileri ve pratikleri. Çağdaş mimarlık söylemlerini biçimlendiren önemli kavramlar ve bu kavramların mimarlık pratiğine yansımaları.
Önkoşul: ARCH 121-O VEYA ARCH 121
Eşkoşul: YOK
ARCH 326
Modern Türkiye Mimarlığı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı’nda toplumsal ve politik bağlamdaki önemli akımlar. Erken ve geç Cumhuriyet dönemi Türkiye Mimarlığında uygulama ve kuramdaki önemli gelişmeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 345
Yapısal Sistemler Üzerine Çalışmalar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tarihsel süreçte yapısal sistemler ile mimari çözümler arasındaki ilişki. Çağdaş mimarlık uygulamalarında yapısal sistem çözümleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 351
Peyzaj Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Peyzaj tasarımının temel ilkelerini ve elemanları, araç ve teknikleri, görselleştirme ve temsil yöntemleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 366
Çağdaş Yapı Malzemeleri ve Mimari Yapılar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Çağdaş yapı malzemeleri. Bu malzemelerin uygulama alanları ve uygulama yöntemleri. Çağdaş yapı malzemelerinin kullanımının mimari yapıların tasarımına ve yapımına etkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 372-O
Mimarlıkta Yapı Teknolojileri
(3+0+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Yapı teknolojileri. Yapılarda kullanılan malzemeler. Sürdürülebilirlik. Çevresel faktörler ve yapısal sistemlerin performansları. Evrensel Tasarım İlkeleri ve erişilebilirlik. Mimari detay.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 381
Kentsel Tasarım
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Planlama kuramları ve yaklaşımları. Güncel kentsel uygulamalarda öne çıkan kavramlar ve örnekleri. Stüdyo ortamında kentsel ölçekli bir tasarım probleminin çalışılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 381-O
Kentsel Tasarım
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Planlama kuramları ve yaklaşımları. Güncel kentsel uygulamalarda öne çıkan kavramlar ve örnekleri. Stüdyo ortamında kentsel ölçekli bir tasarım probleminin çalışılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 382
Planlama Tarihi ve Kentsel Tasarım
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kent yapıları ve kuramları. Planlama ve kentsel tasarımın tarihsel süreçteki gelişimi. Farklı ölçeklere özelleşmiş çözüm ve uygulamalar ve analiz yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 383
Mekansal Ütopyalar ve Kentsel Tasarım
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bu dersin konusu hiperaktif beyinlerin ürünleri olan, ve mekanlar ve toplumları mutlak mutluluk ve mükemmel sosyal düzene kavuşturmak için yapılmış mekansal ütopyalardır. Ders bu ütopyalar üzerinden kentleri, mekanları ve mimarlığı anlamaya çalışacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 399
Yaz Stajı I_ Şantiye Stajı
(0+0+0) 0 Kredi / 2 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 401
Mimari Tasarım V
(2+8+0) 6 Kredi / 12 AKTS
Çok boyutlu mimari ve kentsel tasarım problemi/problemleri. Bağlam, program, ve yapı teknolojilerinin bütüncül analizi. Temsil ortamlarının ileri düzey kullanımı.
Önkoşul: ARCH 302
Eşkoşul: YOK
ARCH 402
Mimari Tasarım VI
(2+8+0) 6 Kredi / 12 AKTS
Çok boyutlu mimari tasarım problemi. Bağlam, program, yapısal sistem ve yapı teknolojilerinin tasarım yöntemleri ve mimarlık kuramları ile bütüncül analizi. Temsil ortamlarının ileri düzey kullanımı.
Önkoşul: ARCH 401
Eşkoşul: YOK
ARCH 420
Mimarlık Üzerine Okumak ve Yazmak
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık eleştirisine giriş. Mimarlık ve mimari ürünün tanımı ve bağlamı. Bağlam olarak şehir, sokak, komşu yapılar, kentsel ortam. Farklı mimarlık eleştirisi yaklaşımları. Örnek okumalar ve yazma uygulamaları; Yerel (Ankara)/ulusal/uluslararası örnekler üzerine temrinler.
Önkoşul: ARCH 221-O VEYA ARCH 221
Eşkoşul: YOK
ARCH 421
Mimarlık Tarihi ve Kuramları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık tarihi ve teorisine giriş. Mimarlıkta temel kavram ve yaklaşımların oluşmasında ve yorumlanmasında önemli rol oynayan düşünürlere ait metinler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 423
Sürdürülebilir Mimarlık Teorileri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sürdürülebilirlik kavramı. Sürdürülebilir mimarlığın temel prensipleri ve yapım teknikleri. Sürdürülebilirlik kavramın güncel mimarlık uygulamalarında ele alınış yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 424
Modernizm Araştırması
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
18. yüzyıldan itibaren modernizmin toplumsal ve kentsel gelişmelerle olan ilişkisi. Modern teorilerin sanat ve mimarlık üzerine etkisi. Modernist teoriler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 425
FORM Ve Ortamları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Fotoğraf, yağlıboya resim, mimarlık, kentsel çevrenin ortaya çıkışı, heykel, film, müzik ve benzeri her farklı sanatsal yaratı alanı, kendine özgü bir zamansal-mekansal temsil biçimine sahiptir: Bu, o sanat dalının kendi biçim dilini oluşturur. Çeşitli sanat ortamlarından tarihsel ya da güncel-çağdaş çeşitli örnekler yoluyla, sözkonusu yaratı alanlarındaki forma (biçime) ilişkin karşılaştırmalı analizler yapılacak; bu yolla mimarlık başta olmak üzere öteki sanat alanlarındaki öğrencilerin farklı sanat alanlarındaki yaratı potansiyeli ve tasarım olanakları konusunda bilgilenmesi sağlanacaktır. Öğretim üyesinin sunacağı dersler dışında tartışmalara, okuma ve araştırmaya etkin katılım beklenmektedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 426
Çevresel Estetik
(0+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
‘Estetik’ ve algı. Ekoloji ve çevresel bilinç. Kültüre ait somatik ilişki ve belirlenimleri. Kentsel ve mimari pratik ve tasarım ortamında öncelikli gözönüne alınacak çevresel değerlerin kavranması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 427
Barınma ve Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bu ders öğrencileri güncel ve tarihsel formlarıyla mimarlık kültürü ile tanıştırmayı amaçlar. Mimarlık kuramı ve tarihi okumaları, felsefe ve edebiyat okuma ve incelemeleri yoluyla, insantekinin yaşama biçimleri ve barınma türlerini üretirken geliştirdiği değerleri konu edinir. Sınıf içi tartışma yanısıra, yakın şehir, kırsal bölge ve yerleşimlere kısa geziler, dönem içi çalışmalarının bir bölümünü oluşturur. Derste öğrencilerin, fotğraf, çizim, tasarım, belgesel video benzeri ortamlarla etkin ve yaratıcı katılımı beklenir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 428
Barınma ve Kültür II
(0+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Barınma sorunsalları. Çevre ve kentin kavramsallaştırılması. Yapıların bağlamlarıyla, birebir kendi çevreleriyle ilişkisi. Kuşatıcı çevre, kent, politika ve sanatın yaratıcı/kurucu potansiyeli.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 430
Estetik ve Eleştiri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Eskiçağ düşünürleri Platon ve Aristoteles’ten başlayarak modern çağ yazarlarından Heidegger’e kadar bir yelpazede, estetik ve form analizi üzerine çalışmalar okunur ve incelenir. Tartışmalar ve öğrenci çalışmaları ile ders, öğrenciyi sanat yorumları, tasarım ve biçimsel nitelik okumaları konusunda duyarlı kılmayı amaçlar. Tartışma ve öğrenci çalışmaları, sanat ve mimarlık eserlerinin eleştirel çözümlemesini ve onlar üzerine yapılacak farklı okuma çalışmalarını kapsar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 431
Hesaplamalı Tasarımın Teorisi ve Uygulamaları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Hesaplamalı tasarımın teorik ve tarihsel araştırması. Bu araştırmanın mimarlık pratiğinde ve eğitiminde tanımladığı yeni açılımlar. CAD-CAM teknolojilerinin, hesaplamalı tasarım araç ve stratejilerinin kullanımı ile tasarlanacak ve üretilecek bir dizi proje.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 432
Mediascapes: Dijital Tasarımda İletişim Modelleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlıkta iletişim modelleri. Dijital tasarımın teorik ve tarihsel yönleri. Mimari temsil ve iletişim modellerini dijital tasarım teori ve uygulamarı ile birlikte yeniden düşünülmesi. Dijital tasarımda farklı iletişim yöntemleri ve teknikleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 434
Parametrik Tasarım Düşüncesi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Parametrik tasarıma giriş. Bilgisayar-destekli tasarımın teorik arka planını uygulamalı örnekleri ile birlikte anlamak. Algoritma, parametre, topoloji ve form gibi kavramlara aşinalık kazandırmak. Mimari örneklerin parametrik tasarım araçları vasıtasıyla betimsel olarak araştırılması. Mimari örneklerin yenilikçi teknikler aracılığıyla varyasyonlarının üretilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 451
Tarihi Alan ve Binaların Restorasyonu ve Koruması
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Türkiye’de tarihi alanlar ve binalarla ilgili mimarlık pratiğinde uyulması gereken genel kural ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 462
Meslek ve Uygulama
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Proje ve yapım süreçleri. Mimarlık uygulamalarında teknik, teorik ve etik konular. Proje ve yapı yönetimi, ve farklı taraflar arasında işbirliği.
Önkoşul: ARCH 302
Eşkoşul: YOK
ARCH 464
Yapı ve Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 3 AKTS
Proje geliştirme ve inşa süreçleri. Stüdyo deneyimleriyle gerçek uygulama pratiklerini ilişkilendirmek. Tasarım ve mühendislik kavramlarını, yönetim, iletişim ve mesleki beceriler ile bağdaştırmak.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 470
Mimarlığın Kitapları/Kitapların Mimarlığ
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık kitapları tarihine genel bakış. Mimarlığın kitaplar şeklinde maddileşmesi. Mimarlık kitaplarının üretimleri ve alımlanmaları ve bu eylemlerin mekansallaşmaları. Kitapların yazarları, tasarımcıları, okuyucuları ve koleksiyonerleri olarak mimarlar. Geçmişten ve günümüzden özel ve kamusal kütüphane örnekleri üzerine çalışmalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 471
Görsel Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Görsel kültürün gelişimi üzerine eleştirel okumalar ve tarihsel arkaplanı. Görsel kültüre ait kavramlar, yaklaşımlar, uygulamalar ve fikirlerin analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 480
Kentsel Tasarımın Pratiği
(0+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kentin tasarımı ile kentsel tasarımın kuram ve pratiği.Kentsel mekânın oluşumunda mülkiyet ilişkilerinin yeri. Kentin tasarımı ile kentsel tasarım arasındaki farklar. Tasarım süreçleri. Uygulanmış ya da uygulanmamış gerçek projelerin algoritmalar aracılığıyla değerlendirilmesi. Kentsel tasarım şartnamesi oluşturma ilkeleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 481
Mimari Öncülleri Okumak
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Seçilmiş örnek yapıların biçimsel analizi. Mimari biçimin eleştirel okuması. Seçilmiş yapıların biçimsel ve mekânsal prensiplerinin araştırılması. Biçimsel elemanların ve bu elamanlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesi ve biçimi dönüştüren eylemlerin keşfedilmesi.
Önkoşul: ARCH 102-O
Eşkoşul: YOK
ARCH 484
Tarih Boyunca Formunun Mimarisi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kent formunun ana elemanlarının belirli tarihi yapı tipolojileri üzerinden tanıtılması. Sokak, meydan, bahçe ve surlar gibi tarihi kentsel elemanların tanımlanması ve analiz edilmesi. İlgili yapı tiplerinin gelişiminin tarih boyunca incelenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 499
Yaz Stajı II-Mimari Ofis
(0+0+0) 0 Kredi / 2 AKTS
Mimari bir büroda proje tasarım, geliştirme ve temsil süreçlerine aktif olarak katılma. Stajın süresi en az 30 kişi günüdür.
Önkoşul: ARCH 399
Eşkoşul: YOK
ARCH 525
Kent Okumaları
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Eleştirel kent okumaları. Mekânsal-sosyal-tarihsel katmanlarıyla birlikte kentin, bir metin olarak ele alınıp, okunarak yorumlanması. Farklı görsel ortamlar (film, fotoğ-raf, video, çizimler, vd.) aracılığıyla kent transkriptlerini/ kayıtlarının üretilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 527
Kent Ölçekleri ve Temsiliyetleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Kentsel mekanın, temsil modelleri üzerinden, kendi içerdiği barınma ile ilişkisi, nasıl anlamlandırıldığı, tahayyül edildiği ve kodlandığı. Kenti anlama biçimimizin, farklı kentsel birliktelik ve angajmanlarımızı yeniden gözden geçirmek üzere, farklı ortam ve aracılarla yeniden modellenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 528
Sayısal ve Hesaplamalı Ortamda İletişim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sayısal ve Hesaplamalı ortamları iletişim modeli kuramları ile anlamanın temel yaklaşımları. Sanat ve teknoloji ile yeni temsil modellerinin kesişimi arasında araştırma yapmak.Olası araştırma konuları: Sayısal ve Hesaplamalı ortamlar; temsil teknikleri; sibernetik; yapay zekâ; insan- bilgisayar arayüzü; aracılı deneyim; etkileşim; algılama-varlık buluş; enformasyon estetiği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 529
Kent Kültürü ve Yerel Tarihler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yerel/Tikel/Mikro ölçekli örneklerle kentsel kültür(lerin) sosyo- mekansal pratik-lerine odaklanan; dönem boyunca olası ve yorumlayan- değerlendiren-eleştirel yazım ve anlatı türlerine yönlendiren bir araştırma ve tarih yazımı dersi. Dersin amacı tarihyazımı yöntemleri konusunda eleştirel tartışma başlatmak; şehrin yakın geçmişinin ‘gündelik hayat pratiği’ni zengin ve çeşitlenen ögeleriyle kayda geçiren bilgiyi üretmeyi amaçlamaktadır. Her dönemin konuları küçük ölçekli işletmelere, olay-pratiklere, ya da insanlara, mekanlara “yer”lere, yapılara ve belli “odak ortamlar”a özgülenebilir. (Örneğin, “Ankara’da sokak çalgıcısı Süleyman Bağcıoğlu”, çalışarak hayatını kazanan bir müzikçi olarak; ya da “Mülkiye’nin ünlü İnek Bayramı”, akademik çevrede bir eğlencenin tarihi; ya da “Tavukçu Lokantası” gibi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 533
Barınma ve Söylemsellik I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Söylemsel Oluşumların çözümlenmesinin kent ve konuttan nesne ölçeğine kadar farklı barınma biçimlerinin anlaşılmasındaki rolü; bir Pratik olarak söylem; mimarlıkta ve planlamada söylemsel pratikler; konut ve barınma tarihi ve tarih yazımında süreklilikler ve kopuşlar; “panoptik coğrafya; gözetleme ve iktidar; ütopya, heterotopya ve mekansal politikalar; bir ‘iktidar olarak mimarlık’ ve ‘mimarlığın iktidarı’; ‘söylemin yer’i ve önemi ve arşiv malzemesi. Sorunlara yaklaşım ve tanım yöntemleri; araştırma teknikleri ve söylem analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 534
Barınma ve Söylemsellik II
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğrencinin kişisel bilimsel çalışmasında karar verip ortaya atacağı yeni ve geçerli sözün ya da savların, Foucaultgil “söylemsel oluşumlar ve analiz” yaklaşımıyla geliştirilmesi; bunun”barınma” ve “barınma kültürü” kavramsallaştırması çerçevesinde ortaya çıkması; sonuç ürünün bilimselliği tanınmış ve mesleki dergi ya da ortamda, sayısal ya da nesnel olarak yayınlanmış bir sunum, makale, yazı, deneme, bildiri, metin yazısı olmasının sağlanması.
Önkoşul: ARCH 531
Eşkoşul: YOK
ARCH 571
Görsel Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Görsel kültürün gelişimi üzerine eleştirel okumalar ve tarihsel arkaplanı. Görsel kültüre ait kavramlar, yaklaşımlar, uygulamalar ve fikirlerin analizleri; ve bunların toplumsal, kültürel, politik yansımaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 581
Mekânsal Ürünler, Mekânsal Pratikler ve
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Mekânsal Ürünler, Pratikler ve Siyaset aslında birbiriyle içiçe, ancak bir o kadar da ayrı, farklı üç mekan türü. Mekânsal Ürünler, yapılar, kamusal alanlar, anıtlar, bahçe ve parklar, üzerindeki araçlarla ulaşım altyapısı gibi ‘üretilmiş bütünlük’ler. Mekânsal Pratikler, mekanların hayallenmesi, belirlenmesi ortaya çıkışı ya da mekanların yokedilmesi konusunda çalışan birbirinden habersiz uzman ve anonim kişilerin pratiğini imliyor. Mekânsal Politikalar ise, çoğunlukla işgal edilen, üzerinde ve aidiyetinde çatışma olan alanların (teritoriler) nasıl politik-siyasi varoluşun tahayyülleri ve söylmleri ile ilgili olduğunu vurguluyor.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 582
Teknolojileri Yeniden Düşünmek
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Elektronik iletişim ve yüksek hızlı ulaşım gezegenimizi giderek küçültürken, teknoloji genellikle ya “hayat kurtaran bilim”yerine konuyor; ya da “insanoğlunun yüzkarası”. Bir yanda çağdaş teknoloji ve yarattığı kültürel duyarlık ve yenilikler var. Diğer yanda ise “doğa’nın ölümüne ağıt” ve otomasyon tehlikeleri ile insansızlaştırmaya karşı çıkış. İlkinden de ikinci aşırı yorumdan da kaçınarak ders, gelişmiş teknolojiler çağında konuyu tartışmaya davet ediyor. Heidegger, Benjamin, Virilio, Guattari ve Jean Luc Nancy benzeri düşünürlerden yararlanarak ders, teknolojiler üzerinde düşünmenin bugünkü ve gelecekteki varlığımızı nasıl şekillendirdiğine dikkat çekiyor.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MAUS 591
Tez Öncesi Semineri
(0+0+0) 0 Kredi / AKTS
Tez konusu olarak araştırmanın belirlenmesi; adayın ilgi konuyla bağlantılı bir literatür taraması ve yöntemsel araştırma seçenekleri eşliğinde çalışmanın gerekliliğini bir raporla savunması. Seminer formatındaki dersin bireysel raporları, herkese açık bir panel tartışma- değerlendirme ile ele alınır sonuçlandırılır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MAUS 592
Tez I
(0+0+0) 0 Kredi / AKTS
Tez Savunması; aday öğrenci tarafından tez formatında yazılı olarak hazırlanan rapor, beş üyeden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur. Tez Jürisi, herkese açık olarak yapılır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK