Aylin Özman

Lisans eğitimini 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 1990 yılında Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans ve 1995 yılında doktora derecelerini aldı. 1990-1993 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler; 1993-1995 yılları arasında Siyaset Bilimi Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2002 yılında doçent, 2010 yılında profesör olan Aylin Özman, aynı bölümde 2005-2012 yılları arasında Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies’de ve Erfurt Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen TED Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. 

Türk siyasal hayatı, Türkiye’de siyasal düşünce, siyaset kuramı ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmakta, ders ve seminerler vermektedir. Özman’ın yurt içi ve yurt dışında bu konulara ilişkin kitap ve dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve bildirileri bulunmaktadır.