Berrin Genç Ersoy

Dr. Berrin Genç Ersoy, lisans eğitimini 2007 yılında Gazi Üniversitesi  Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. 2010 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programı, 2017 yılında ise Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği doktora programından mezun olmuştur.  2007-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni ve müdür yetkili sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Türkçe Öğretimi, Sınıf Eğitiminde Türk Dili, Dil Gelişimi ve İlkokuma Yazma Öğretimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi lisans derslerini yürütmektedir. Türkçe öğretimi,  sözcük öğretimi, söz varlığı gelişimi, dil öğretiminde teknoloji entegrasyonu,  ilkokuma ve yazma öğretimi, erken okuryazarlık, öğretmen eğitimi, oyunlaştırma (gamification) ve yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine araştırmaları bulunmaktadır.

Dr. Genç Ersoy, Nisan 2017’den bu yana TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi görevini sürdürmektedir.