Ders İçerikleri

ECE 201
Okulöncesi Eğitime Giriş
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Okulöncesi eğitimin amaçları, ilkeleri ve önemi. Okulöncesi dönemde çocuk gelişimi ve öğrenmesi. Okulöncesi öğretmeninin özellikleri ve yeterlilikleri. Okulöncesi eğitimi program model ve yaklaşımları. Okulöncesi eğitimde kalite. Okulöncesi dönemde ailenin, çevrenin ve toplumun rolü. Okulöncesi eğitimde değerlendirme. Okulöncesi dönemde bilgi ve iletişim teknolojileri. Türkiye’de okulöncesi eğitimi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 202
Okulöncesi Eğitimi Eğitim Programı
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Okulöncesi eğitimde çocuk gelişimi ve öğrenme kuramları ve kuramcıları. Okulöncesi program modelleri ve yaklaşımları. Okulöncesi eğitimi program tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 203
Çocuk Gelişimi ve Öğrenme
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
0-10 yaş grubu çocuklarda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi. 0-10 yaş arası dönemde gelişim ve öğrenmeye etki eden etmenler. Gelişim ve öğrenme kuramları. Çocuk gelişiminin öğrenme ve öğretme üzerine yansımaları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 204
Çocuk Sağlığı, Güvenliği ve Beslenmesi
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İnsan vücudu, gelişimi ve işleyişi. Çocuk hastalıkları ve korunma yöntemleri. Güvenlik. İlkyardım. Besinler. Besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları. Okulöncesi eğitimde sağlık, beslenme ve güvenlik öğretimi. Okulöncesi sağlık ve beslenme öğrenme ortamlarının hazırlanması
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 205
Üstün Yeteneklilerin Gelişimi Ve Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Üstün yetenek kavramı. Üstün yetenekli çocukların zihinsel, dil, sosyal- duygusal ve motor gelişim özellikleri. Üstün yetenekli çocuklardaki eş zamanlı olmayan gelişim kavramı. Aşırı duyarlılıklar. Üstün yetenekli çocuklar ve erken müdahale. Üstün yeteneklilerin tanılanması ve eğitimleri. Üstün yeteneklilerin ailelerinin eğitimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 206
Çocuk, Oyun ve Öğrenme
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Oyun ile ilgili temel kavramlar. Oyun gelişimi kuramları. Okulöncesi dönem çocukları için farklı oyun türleri. Oyuncak ve oyun araçları. Oyunun okulöncesi dönemde çocukların gelişimine katkısı. Türk kültüründe oyun ve oyuncak. Oyun için öğrenme ortamlarının düzenlenmesi. Oyunla öğrenmenin değerlendirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 207
Eğitimde Drama
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yaratıcı drama kavramı. Farklı drama türleri. Drama teknikleri. Doğaçlama. Dramanın aktif öğrenme, keşfetme ve hayal gücünü geliştirmede rolü. Dramanın çocuk gelişimi ve eğitiminde rolü. Müzik, hareket, görsel sanatlar ve edebiyatın drama ile bütünleştirilmesi. Pedagojik dramanın ilköğretim müfredatı ile bütünleştirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 242
Dil Gelişimi ve Okuma Yazma Eğitimi
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Erken çocuklukta alıcı ve ifade edici dil. Okul öncesinde ilk okuma yazma ve ilkokulda okuma yazma etkinlikleri. Erken dönemde ve ilkokul döneminde dil gelişiminin değerlendirilmesi. Dinleme, Konuşma, görsel okuma ve sunu. Türkçenin özellikleri ve bu özelliklerin ilk okuma ve yazma öğretimine etkisi. İlk okuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri. İlkokuma yazma öğretim yöntemleri. Ses temelli cümle yöntemi. Bitişik eğik yazı ile harflerin öğretimi. Birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 281
Okulöncesi Eğitimi Klinik Gözlem I
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Okulöncesi eğitim kurumlarında gözlem. Çocukları, öğretmenleri, etkileşimleri ve öğrenme ortamlarını gözleme. Gözlem süreçleri. Gözlem ve kayıt teknikleri ve araçları. (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 282
Okulöncesi Eğitimi Klinik Gözlem II
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Okulöncesi eğitim kurumlarında gözlem. Çocuk gelişimi ve öğrenmesinin gözlenmesi. Gözlemin gücü, süreçleri ve etiği. Gözlem ve kayıt teknikleri ve araçları. (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 302
Öğrenme Ortamları
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Eğitim ortamının öneminin kavranması. Duygusal olarak destekleyici ve eşitlikçi bir ortam oluşturulması. Etkili bir ortam düzenlenmesi. Teknolojinin ortama entegre edilmesi. Özel ilgi merkezleri. Açık alan ortamlarının yaratılması. Aileler ve öğretmenler için mekanların yaratılması, Eğitim ortamından kaynaklanan zorluklarla ilgilenilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 311
Okulöncesi Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi
(3+2+0) 4 Kredi / 7 AKTS
Çocuklarda matematik, fen ve teknoloji kavramlarının gelişimi. Problem çözme, bilimsel düşünme, araştırma, gözlem ve veri toplama becerileri geliştirme. Temel matematik, fen ve teknoloji kavramlarının okulöncesi dönemde öğretimi. Okulöncesi eğitimde kullanılan matematik, fen ve teknoloji araç ve gereçleri. Matematik, fen ve teknoloji öğrenme ortamlarının tasarımı. Matematik, fen ve teknoloji öğreniminin değerlendirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 342
İlköğretime Hazırlık
(2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Hazır bulunuşluk, önemi, etkileyen faktörler. İlköğretime hazır bulunuşluğun boyutları. Çocukları ilköğretime hazırlamaya yönelik etkinlikler. İlköğretim programlarının özellikleri. İlköğretime hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 381
Okulöncesi Eğitimi Okul Deneyimi I
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Farklı okulöncesi eğitim programlarında ‘0-3 yaş grupları’ ile çalışma. Öğretimi planlama. Öğrenme ortamlarını tasarlama. Yardımcı öğretmen rolünde öğretim yapma. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı. Okulöncesi eğitimi mesleki gelişim etkinlikleri. (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 382
Okulöncesi Eğitimi Okul Deneyimi II
(1+4+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Farklı okulöncesi eğitim programlarında ‘3-5 yaş grupları’ ile çalışma. Öğretimi planlama. Öğrenme ortamlarını tasarlama. Yardımcı öğretmen rolünde öğretim yapma. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı. Okulöncesi eğitimi mesleki gelişim etkinlikleri. (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 471
Okulöncesi Eğitimi Araştırma Projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Okulöncesi eğitimi üzerinde araştırma projesi planlanması. Araştırma basamaklarının uygulanması. Araştırma raporu yazma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 472
Okulöncesi Eğitimi Bitirme Projesi
(1+4+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Öğretmen ürün dosyası geliştirme. Gelişime uygun etkinlik örnekleri. Plan örnekleri. Öğrenme ortamları tasarımı. Değerlendirme aktivite örnekleri. Aile ve toplum iletişim ve eğitimi örnekleri. Profesyonel gelişim etkinlik örnekleri. Öğretmenlik ürün dosyasının sunumu
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 481
Öğretmenlik Uygulaması I
(1+8+0) 5 Kredi / 10 AKTS
Farklı okulöncesi eğitim programlarında ‘0-3 yaş grupları’ ile bağımsız olarak çalışma. Öğretimi planlama. Öğrenme ortamlarını tasarlama. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı sağlama. Okulöncesi eğitimcisi olarak mesleki gelişim etkinliklerine katılma. (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ECE 482
Öğretmenlik Uygulaması II
(1+8+0) 5 Kredi / 9 AKTS
Farklı okulöncesi eğitim programlarında '3-5 yaş grupları’ ile bağımsız olarak çalışma. Öğretimi planlama. Öğrenme ortamlarını tasarlama. Öğrenmeyi değerlendirme. Aile katılımı sağlama. Okulöncesi eğitimcisi olarak mesleki gelişim etkinliklerine katılma. (Bu dersin öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir)
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EGE 304
Ölçme ve Değerlendirme
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Değerlendirmenin amaçları, ilkeleri ve önemi. Okulöncesi dönem gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi. Temel eğitimde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi. Değerlendirme kaynakları ve türleri.Değerlendirmede kullanılan araçlar. Değerlendirme ortamları. Gözlem, dökümantasyon ve ürün dosyaları. Değerlendirmeye aile ve meslektaşların katılımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
LIT 201
Çocuk Edebiyatı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK