Hüseyin Uğur Yıldız

Dr. Hüseyin Uğur Yıldız, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesini Bilkent Üniversitesinden; yüksek lisans ve doktora derecelerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden aldı. Türk Telekom ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ-TAI) ağ trafiği yönetimi, optimizasyonu ve insansız hava araçlarının haberleşme ve ağ mimari tasarımı üzerine yaklaşık altı yıl boyunca çalıştı. Araştırma alanları arasında kablosuz haberleşme, kablosuz ağlar, sualtı akustik ağlar ve akıllı şebekeler ile ilgili araştırma problemlerinin optimizasyon teknikleri yardımıyla modellenmesi ve analiz edilmesi yer almakla birlikte Dr. Hüseyin Uğur Yıldız’ın araştırma konuları; 5G ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil kablosuz haberleşme sistemlerinin fiziksel, ortama erişim ve ağ katmanlarını da kapsamaktadır. Eylül 2016 yılından bu yana TED Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Hüseyin Uğur Yıldız; sinyaller ve sistemler, olasılık ve rastgele süreçler ile haberleşme sistemleri derslerini vermektedir.

• Araştırma Alanları: Kablosuz Haberleşme ve Ağlar, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Sualtı Akustik Algılayıcı Ağlar, Akıllı Şebekeler, Optimizasyon. 

• Webpage: https://huguryildiz.wordpress.com/
• LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/huguryildiz
• GS: https://scholar.google.com/citations?user=nQwHS1gAAAAJ
• ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Huseyin_Yildiz2
• Academia: https://tedu.academia.edu/HuseyinUgurYildiz
• Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/huseyin-ugur-yildiz/