İstasyon TEDÜ

İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, 8 Nisan 2016’da, çok fonksiyonlu bir ortak üretim mekanı olarak kuruldu. Bir fikir atölyesi, bir sosyal kuluçka alanı ve bir topluluk merkezi olarak sosyal fayda odaklı aktörlerin biraraya geldiği bir etkileşim alanı olmayı hedefliyor. İstasyon'da hem TEDÜ'lülere hem de ilgili tüm kent paydaşlarına proje ve planlarını hayata geçirebilmeleri için kapasite geliştirme desteği sağlanıyor. İstasyon aynı zamanda Ankara'da sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı ve TED Üniversitesi’nin yenilikçi bir “şehir üniversitesi” olma vizyonu doğrultusunda üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor.