Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Tarih: 
Pazartesi, 04 Haziran 2018
Konum: 
TEDÜ Çok Amaçlı Salon

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Farkındalık Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Farkındalık Eğitimi

Tarih: 

1. Oturum: 04 Haziran 2018 Saat 10:00 – 11:30
2. Oturum: 08 Haziran 2018 Saat 10:00 – 11:30

Konum: TEDÜ Çok Amaçlı Salonu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim Hakkında: 

Bilişim teknolojilerinin gün geçtikçe yaygınlaşan kullanımı ve kurumların tüm iş süreçleri içerisine yoğun şekilde dahil olması nedeni ile, kurumsal bilgi varlıklarının risk değerlerine bağlı olarak güvenliğinin sağlanması zorunlu hale gelmiş ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) gibi yasal gereksinimler de ortaya çıkmıştır.

TED Üniversitesi kapsamında, bilgi varlıklarının ve hizmet süreçlerinin güvenliğinin sağlanması adına uluslararası kabul görmüş TS ISO/IEC 27001:2013 standardı çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yasal uyum gerekliliklerini de gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

Bu bağlamda Üniversitemizin tüm çalışanlarına;

  • Bilgi güvenliği konularında Üniversite’mizde gerçekleştirilen faaliyetleri, oluşturulan politikalar ve prosedürler hakkında bilgileri aktarmak,
  • Bilgi güvenliğinde en zayıf halka olarak anılan insanların oluşturduğu tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasa da risk faktörünü en alt seviyeye çekmek,
  • Üniversite’miz çalışanlarının bilgi güvenliği bilincini geliştirmek ve yetkinliklerini arttırmak,
  • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili güncel olayları paylaşmak,
  • Etkili bir güvenlik stratejisi uygulayarak tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını en üst seviyeye taşımak,

 

amacıyla 04 Haziran 2018 ve 08 Haziran 2018 tarihinde “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” düzenlenecektir.