Misyon ve Vizyon

Vizyon

TED Üniversitesi’nin vizyonu, öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olmaktır.

Misyon

Küresel bilgi ekonomisinin gerektirdiği genişlik-derinlik dengesine sahip diploma programları ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak; kurumsal öncelikli alanlarda araştırma ve yaratıcı çabalarla bilime evrensel katkı yapmaktır.

Şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarına hesap ve güven vermeyi ilke edinmiş, sürekliliği ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir üniversite olmaktır.

TED Üniversitesi Temel Değerleri

- Etik değerlere saygı
- Karşılıklı saygı, dürüstlük ve dayanışma
- Çağdaş ve laik kurumsal kimlik
- Eğitim ve araştırmada mükemmellik
- Kalite ve değerlendirme kültürü
- İş birliği ve ortak çalışma (ulusal + uluslararası)
- Paydaş katılımı
- TED geleneği