Namık Günay Erkal

Lisans derecesini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. ODTÜ Mimarlık Tarihi yüksek lisans programını 1995 yılında "Constantinopolis: a Study on the City of Constantinople as the Artifice of Constantine the Great’s Imperial Project" başlıklı teziyle bitirdi; bu çalışma ODTÜ Mustafa Parlar tez ödülüne layık görüldü. 1996 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı; aynı yıl Barselona Katalunya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün "Culture of the Metropolis" adlı uluslararası yüksek lisans programına devam etti. ODTÜ Mimarlık Bölümü Doktora programını "Haliç Extra-mural Zone: a Spatio-temporal Framework for Understanding the Architecture of the Istanbul City Frontier" adlı teziyle tamamladı. 2002'de ODTÜ Mimarlık Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 2005'de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü Türkiye'nin (ARIT) Ilse ve George Hanfmann doktora sonrası burs ödülülünü "Excavating the Visual Sources Depicting Istanbul’s Maritime Frontier" adlı araştırma projesiyle kazandı ve bu burs kapsamında 2005-2006 yıllarında iki dönem Londra, Paris, Viyana ve Venedik arşiv ve kütüphanelerinde çalışma fırsatı buldu. ODTÜ Mimarlık Bölümü'ndeki görevini 2009'da yardımcı doçent, 2013 yılında da doçent kadrosuna atanarak 2016 yılına değin sürdürdü. Lisans seviyesinde Mimari Tasarım stüdyosu (2. yıl, 4. yıl ve özellikle 3. yıl) ve Mimarlık Tarihi mecburi dersleri ile Mimarlık yüksek lisans programında stüdyo ve Mimarlık Tarihi yüksek lisans programlarında seçmeli dersler verdi. Ayrıca lisans öğrencilerine yönelik "yerinde öğrenmek" adıyla yurtdışı gezi dersleri düzenledi.

Akademik araştırmalarını mimari tasarım ve mimarlık tarihi olmak üzere iki farklı başlıkta gerçekleştirmiştir. Birinci başlıkta, farklı ortaklık ve danışmanlıklarla yürüttüğü mimari tasarım araştırma projelerinde özellikle çevresel ve tarihsel anlamda yoğun veriler içeren bağlamlarda yeni yapılar ile kentsel tasarım, eski yapılara yeni ekler, müze ve sergileme mekanları konularında bazıları gerçekleşen çalışmaları bulunmaktadır. Açık ve çağrılı ulusal mimarlık yarışmalarında ödül kazanan projeleri de vardır. Ayrıca ulusal profesyonel ve öğrenci mimarlık yarışmalarında juri üyelikleri yapmıştır.

Akademik araştırmalarının ikinci başlığını oluşturan mimarlık tarihi alanında kentin askeri, ekonomik ve törensel sınır yapıları; çarşı, gümrük ve liman yapıları; gündelik hayatın mimarlığı ana başlıklarında özellikle Erken Modern Akdeniz ve Osmanlı kentlerine odaklanan çalışmaları vardır. Bu bağlamda örnek çalışma olarak yüksek lisanstan itibaren seçtiği İstanbul kent mimarisinin tarihi üzerine yayınları bulunmaktadır. Kentlerin çok katmanlı tarihinin özgün görsel ve yazılı kaynaklarına dayanarak günümüzde izleri silinen yapıların mimarlık tarihinin yazılması özellikle ilgilendiği bir konudur. Mimarlık tarihi ve mimari tasarım araştırmalarının -her iki alanın kendi özgünlükleri ve sonuç ürünleri gözetilerek- birbirine katkı yapabilme olanaklarını aramayı ve bunu eğitime aktarmayı esas akademik amacı olarak edinmiştir.