Sait Metin Arıkan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendiliği Bölümünden 1968 yılında Lisans, 1970 yılında Yüksek Lisans derecelerini alan Metin Arıkan 1971 – 1975 yılları arası Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley’de doktora çalışmaları yapmış ve “Asma Köprülerin Deprem Etkileri Altındaki Davranışları” konulu tezi hazırlayarak 1975 yılında Doktora derecesini almıştır. Doktora çalışması sonrası Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Metin Arıkan yapı analizi ve dinamiği konularında ders vermiştir. 1978 yılında Üniversiteden ayrılarak 1979 - 1986 yılları arası Suudi Arabistan’da 1987-1993 yılları arası ise Türkiye’de özel şirketlerde mühendis ve yönetici olarak çalışmıştır. 1986-1991 yılları arasında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğünü yaptığı şirket Türkiye’de ilk olarak endüstriyel alçı ve kartonlu alçı plaka (alçıpan) üretimini yapmış ve uygulamada yaygın olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne Yardımcı Doçent ünvanı ile geri dönen Metin Arıkan emekli olduğu 2008 yılına kadar Yapım Yönetimi grubu dersleri vermiş, çeşitli projelerde ve danışmanlıklarda görev almış, yüksek lisans tezleri yöneticiliği yapmış ve 1996 – 2000 yılları arası İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde üniversite vakfının bünyesinde bulunan inşaat şirketi EBİ’nin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Çalışma alanları arasında inşaat maliyet kontrolü, inşaat iş programlaması, iş güvenliği, taşeronluk sistemi, inşaat sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklar olan Metin Arıkan hukuk mahkemelerinde görülen davalarda da çok sayıda bilirkişilik yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden emekli olmasına karşın İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapım yönetimi konularında ders vermeye devam etmektedir.