Ömer Faik ANLI, Ph.D., Doçent

2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden “Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler Romanı Bağlamında Kierkegaard’ın ‘Varoluş Alanları’nın İncelenmesi” başlıklı bitirme teziyle mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında “Richard Rorty’de Pragmatizm – Realizm Uyumu” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında başladığı doktorasını, Bilim Tarihi Anabilim Dalında 2013 yılında “Pozitivizm Sonrası Karşıt-Bilim Tezleri ve XIX. Yüzyıl Bilim İmgesinin Dönüşümü” başlıklı teziyle tamamladı. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma ilgileri, epistemoloji, bilim felsefesi ve tarihi, post-pozitivizm ve bilim sosyolojisidir. Bu alanda bilimsel makaleleri yayınlanmış ve ayrıca Bilim Savaşları –Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü- başlıklı bir telif kitap kaleme almıştır.