Tülin Haşlaman

Tülin Haşlaman lisans eğitimini 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde tamamladı. 1985-1999 yılları arasında bir çok özel okulda Matematik öğretmenliği yaptı. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okula geçerek 2005 yılında emekli oldu. Bu sürede Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ana bilim dalında başladığı yüksek lisans çalışmasını 2005 yılında tamamladı. Doktora derecesini 2011 yılında çevrimiçi öğrenme ortamının öğretmen ve öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerileri üzerindeki etkisini araştırdığı tez çalışması ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden aldı.

2002-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Matematik öğretmeni olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, yarı zamanlı öğretim elemanı olarak lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Dr. Haşlaman çalışmalarını; özdüzenleyici öğrenme, öğretmen eğitimi, öğretim tasarımı, öğretim yöntemleri, öğretim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme ve öğrenme süreçleriyle bütünleştirilmesi, uzaktan eğitim konularında sürdürmektedir.