Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Zuhal Yeşilyurt Gündüz Bonn Üniversitesi, Felsefe Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (Ana dal), Amerikan Dil ve Edebiyatı (Yan dal) ve İslami Bilgiler (Yan dal) alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimini Ekim 1990 – Şubat 1995 arasında yapmıştır. Yüksek lisans tezinin konu başlığı“Die deutschen Bundesländer in einem Europa der Regionen? Herausforderungen des deutschen Föderalismus“ (“Bölgeler Avrupa’sında Alman Eyaletleri? Alman Federalizmi için Meydan Okumalar“) olmuştur. Şubat 1995 – Kasım 2000 arasında yine Bonn Üniversitesi’nde aynı bölümde doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Doktora tezinin konusu “Die Türkei und die Europäische Union. Chancen und Grenzen der Integration“  (“Türkiye ve Avrupa Birliği. Bütünleşmenin Olanakları ve Sınırları“) olmuştur.

1992 – 1996 yılları arasında olarak Bonn’da bulunan Deutsche Ausgleichsbank’da (Almanya Kalkınma Bankası) yarı zamanlı olarak; Mart 1997 – Eylül 1998 döneminde Bonn’da Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands’da (Almanya Doktorları Bilimsel Enstitüsü) proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Kasım 1999’da Ankara’ya yerleşmiş ve Ocak 2001 tarihine kadar Türk Demokrasi Vakfı’nda proje koordinatörü olarak; Nisan 2001 – Ekim 2001 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekili Sayın Ahmet Tan’ın danışmanı olarak çalışmıştır.

Ardından Ekim 2001 – Ocak 2012 arasında Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi, yardımcı doçent (Temmuz 2003) ve doçent (Nisan 2010) olarak çalışmıştır. Halen TED Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde profesör olarak çalışmaktadır.

Zuhal Yeşilyurt Gündüz’ün ilgi alanları Türkiye-AB bütünleşmesi, kadın ve toplumsal cinsiyet, AB-Akdeniz Ortaklığı, göç olgusunun ekonomikleştirilmesi ve güvenlikleştirilmesi, HIV/AIDS’in güvenlikleştirilmesi, İslam’ın güvenlikleştirilmesi, AB’de yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, kadın ve su, Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin sağlık sorunları, AB’de artan yoksulluk ve neoliberalizm’dir.