Cansu Canaran

İlk, Orta ve Lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı (ODTÜ – 1997, 2000, 2009). ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1998-2005 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora öğrenimi kapsamında, ziyaretçi akademisyen olarak Columbia Üniversitesi, Mimarlık, Planlama ve Koruma Yüksek Lisans Programında çalışmalarını sürdürdü (New York, 2003-04). 2005-2016 yılları arasında ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönem boyunca profesyonel çalışmalarını ve tasarım pratiğini de bir yandan sürdüren Cansu Canaran’ın kentsel tasarım, master plan, mimari proje yönetimi ve uygulama süreçleri konularında çeşitli ölçeklerde ulusal ve uluslararası proje ve danışmanlık çalışmaları bulunmaktadır. 

Araştırma ve ilgi alanları; kentsel tasarım kuram ve yöntemi, temel tasarım, kentsel morfoloji,  biçim kuramı ve temsil biçimleri, endüstri mirası ve endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesi ve sinema, fotoğraf ve medya sanatlarında kent ve mimarlığın temsili konularını içermektedir.