Ana içeriğe atla

Ayça Tekin-Koru

A.Tekin-Koru

Ayça Tekin-Koru

Prof. Dr.

Ekonomi Bölümü

Öğretim Üyesi

Ayça Tekin-Koru, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden lisans derecesini 1994, yüksek lisans derecesini 1997 yılında aldı. Ekonomi doktorasını, Purdue Üniversitesi'nde 2001 yılında tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Krannert School of Management bünyesinde konuk öğretim üyesi olarak MBA ve Ekonomi programlarında ders verdi. Sonrasında 2003-2011 yılları arasında Oregon State Üniversitesi, Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011-2012 döneminde bir yıl süre ile TÜBİTAK desteğiyle TÜİK'te araştırmalar yaptı. 2012-2016 yılları arasında TED Üniversitesi, İşletme Bölümü'nün kurucu bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Dr. Tekin-Koru çalıştığı üniversitelerde çeşitli düzeylerde uluslararası iktisat, oyun kuramı, mikroekonomi, makroekonomi ve sosyal meseleler iktisadı gibi dersler verdi. Araştırmalarında, çokuluslu şirketlerin örgütsel yapısını, iktisadi bütünleşmenin yabancı firmaların yer tercihi üzerindeki etkilerini, ve yolsuzluk ve doğrudan yabancı yatırımların karmaşık etkileşimini ele aldı. Halen bu çalışmaların uzantıları üzerinde çalışan Dr. Tekin-Koru, aynı zamanda hizmet ticaretinin firma düzeyinde analizlerini ve sürdürülebilir kalkınma ve ticaret politikalarının firma üretkenliği üzerindeki etkilerini konu alan yeni çalışmaları da araştırma gündemine dahil etmiştir. Dr. Tekin-Koru, akademik araştırmalarının yanı sıra, 2012 yılından bu yana, İktisat ve Toplum dergisinde eleştirel bir bakışla, teknik jargondan uzak durmaya çalışarak, Sardunya adlı köşede Türkiye ve dünya ekonomisi üzerine yazılar yazmaktadır. Halen, TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi ve TED Üniversitesi'nin ilk araştırma merkezi olan TEDÜTAM'ın yöneticilerinden biridir.