Ana içeriğe atla

Deniz Okay

Deniz Okay

Deniz Okay

Psikoloji Bölümü

Öğretim Görevlisi

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk Ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

Deniz Okay, 1991 yılında KKTC'de doğdu. 2010 yılında, St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini birincilikle tamamladı. Aynı yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı'nda yüksek lisansına başladıktan sonra 2017 yılında "The Psychological Impacts of Indirect Exposure to Ongoing Terrorist Attacks on a Group of Turkish University Students: A Qualitative Analysis" başlıklı tez çalışmasını sunarak klinik psikoloji uzmanlığını aldı. 2023 yılında ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı'nda "The Unbearable Heaviness of Nonbeing: The Path from Crisis of Meaning to Meaningfulness during Bereavement" başlıklı doktora tezini sunarak doktor unvanını almıştır. 2016 yılından beri TEDÜ Psikoloji Bölümü'nde çalışmaktadır. Deniz Okay'ın çalışma konuları arasında psikotravmatoloji, kültürel travmaların kuşakaşkın aktarımı, psikodinamik psikoterapiler (kendilik psikolojisi), varoluşçu psikoterapi, kayıplar ve yas yer almaktadır.

Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI)

Türkarslan, K. K., Okay, D., Çevrim, M., & Bozo, Ö. (2020). Life is short, stay awake: Death anxiety and bedtime procrastination. The Journal of General Psychology, 147(1), 43-61. doi: 10.1080/00221309.2019.1633994

Okay, D., & Karanci, A. N. (2019). Voice of the indirect victims: Qualitative analysis of the impact of terrorism on Turkish young adults. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, Online First, 13 Feb, 2019. doi: 10.1080/10926771.2019.1572402

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Okay, D., Türkarslan, K. K., Çevrim, M., & Bozo, Ö. (2022). Sleep go away, I don't have much time left to live: Is bedtime procrastination related to perceived time left in life? Journal of Turkish Sleep Medicine9(1), 57-63. doi: 10.4274/jtsm.galenos.2021.24119

Gökler Danışman, I., Tarhan, C., & Okay, D. (2018). Eş şiddeti nedeniyle kadın konukevlerinde kalmakta olan kadınlarda travma sonrası stres ve travma sonrası gelişimin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi19(6), 537-544. doi: 10.5455/apd.295318

3. Diğer makaleler

Gökler Danışman, I., & Okay, D. (2017). Afetlerin çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri ve müdahale yaklaşımları. Türkiye Klinikleri J Psychol-Special Topics, 2(3), 189-197.

4. Kitap Bölümleri

Okay, D. (2021). Yas ve anlamı yeniden yapılandırma. E. Keser (Ed.), Kayıp ve Yas Psikolojisi içinde (s. 99-146). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Gökler Danışman, I., & Okay, D. (2019). Afetlerin çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri ve müdahale yaklaşımları. Z. S. Taşdemir (Ed.), Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi içinde (s. 65-99). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

5. Konferans Sunumları

Okay, D. (2022, 13-16 October). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmi çocukluk deneyimleri aracılığıyla ayrıştırmak: Anne ve baba kabul ve kontrolünün yordayıcı etkilerinin incelenmesi [Paper presentation]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Okay, D., & Bozo, Ö. (2022, 23-27 August). Predicting situational and global meaning through meaning-making processes following bereavement [Poster presentation]. 36th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Bratislava, Slovakia. 

Okay, D., Gökler Danışman, I., Camgöz, M., & Bağış, N. (2021, 5-6 November). Pandemi döneminde diş hekimliği öğrencilerinin psikolojik iyilik hallerinin çeşitli psikososyal değişkenler yönünden incelenmesi [Paper presentation]. Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi (Çevrim içi). 

Okay, D., Şimşek, C., & Bürümlü Kısa, E. (2021, 18-23 July). The effects of childhood milieu in the development of narcissistic psychopathologies [Paper presentation]. 32nd International Congress of Psychology, Prag, Czech Republic. 

Okay, D., Türkarslan, K. K., Çevrim, M., & Bozo, Ö. (2019, 2-5 July). Does future time perspective affect bedtime procrastination?: The mediator role of meaning in life [Paper presentation]. XVI. European Congress of Psychology, Moscow, Russia. 

Okay, D., & Karancı, A. N: (2019, 2-5 July). Observing from a distance and feeling inside: The affective processes of indirect victimization to ongoing terrorist attacks [Poster presentation]. XVI. European Congress of Psychology, Moscow, Russia. 

Okay, D., & Karancı, A. N. (2018, 15-17 November). Süreğen terör olaylarını dolaylı deneyimlemenin üniversite öğrencileri üzerindeki psikolojik etkileri: Nitel analiz [Paper presentation]. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

Türkarslan, K. K., Okay, D., Çevrim, M., & Bozo, Ö. (2018, 15-17 November). Hayat kısa: Uyanık kal! [Paper presentation].  20.Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.