Ana içeriğe atla

Dersten Çekilme

Dersten çekilme kuralları aşağıda belirtilmiştir;

Dersten çekilme işlemi, akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Akademik takvim için tıklayınız.

 • Dersten çekilme işlemi için danışman onayı gerekir.
 • Dersten çekilen öğrenciye ilgili ders için W işareti verilir.
 • Birinci sınıf birinci yarıyılda kayıtlı bir öğrenci, o yarıyılda almış olduğu derslerden çekilme işlemi yapamaz. 
 • F ve FX tekrarı olarak alınan zorunlu derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
 • Müfredata dahil olan ve W işareti bulunan zorunlu dersler aynı kodla, seçmeli dersler ise aynı veya farklı kodla tekrar alınmak zorundadır.
 • Müfredat fazlası (NC) olarak alınan derslerden çekilme işlemi yapılabilir.
 • Bir yarıyıl içinde en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
 • Öğrenim boyunca lisans öğrencileri en çok altı dersten, yüksek lisans öğrencileri en çok üç dersten çekilebilir.
 • Müfredat fazlası olarak alınan dersten çekinilmesi durumunda mezuniyete engel teşkil etmez.
 • Dersten çekilen öğrenciye ilgili ders için ücret iadesi yapılmaz.
 • Daha önce alınıp notlandırılmış bir ders, saydırma/yükseltme nedeniyle yeniden alınır ve sonrasında dersten çekilme işlemi  yapılırsa ilk notu geçerli olur.
 • Dersten çekilmek isteyen öğrenciler, MyTEDU Portal  (https://my.tedu.edu.tr) üzerinden “Course Withdrawal” uygulamasını kullanarak dersten çekilme başvurularını yapar.
 • Öğrenci dersten çekilme işlemini yaptığında danışmanına onayında bekleyen bir ders olduğuna dair e-posta gönderilir.
 • Öğrencilerin dersten çekilme başvuruları için danışman onayı verilip/verilmediğini başvuruyu yaptıkları programdan izlemeleri gerekir.
 • Danışmanlar, MyTEDU Portal (https://my.tedu.edu.tr) üzerinden “Advisor Approval” uygulamasını kullanarak onay işlemlerini yapar.
 • Dersten çekilme işlemi onaylandığında öğrenciye ve dersi veren öğretim elemanına e-posta gönderilir. Süresi içinde onaylanmayan başvurular işleme alınmaz ve öğrenci derse devam ediyor olarak değerlendirilir.