Ana içeriğe atla

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Program (Avrupa) Ülkeleri Arasında Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI (2021 – 2027)

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)

2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ (2021-1-TR01-KA131-HED-000003123)

2022 – 2023 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Erasmus+ Programı (2021 – 2027) kapsamında “2021 Sözleşme Dönemi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA131)” dâhilinde 2022 – 2023 Akademik Yılı (Güz ya da Bahar Yarıyılı) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden için başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. 

ERASMUS+ PROGRAMI ve ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ

Erasmus+ Programı (2021 – 2027) Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program altında 3 ana eylem ve 2 özel eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden en yaygın olanı Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir. Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir. 

Erasmus+ Programı / Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, Türkiye’de Avrupa Yükseköğretim Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tam zamanlı kayıtlı öğrencilere, yurtdışında her hangi bir program ülkesindeki yine ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 2-12 ay arası bir dönem için değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanmak üzere asıl aday olarak seçilen ve yerleşen öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı sürenin tamamı ya da bir kısmı için aylık Erasmus+ destek hibesi almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilir. Örgün öğretimde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibaret olan hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus+ Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Türkiye Ulusal Ajansı web sitesini ziyaret ederek bu bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU TAKVİMİ

14.02.2022 – 18.02.2022 – ELS Erasmus+ İngilizce Sınavı Başvuruları

25.02.2022 – ELS Erasmus+ İngilizce Sınavı

02.03.2022 – ELS Erasmus+ İngilizce Sınavı Sonuçlarının İlanı

14.03.2022 – 28.03.2022 – Ulusal Ajans e-Devlet Portalı Üzerinden Başvuru Tarih Aralığı

28.03.2022 – 01.04.2022 – Geçici Seçim/Yerleştirme İşlemleri

01.04.2022 – Geçici Seçim/Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

01.04.2022 – 06.04.2022 – Seçim Sonuçlarına İtiraz Dilekçelerinin İletilme Aralığı (Yalnızca e-posta üzerinden alınacaktır)

01.04.2022 – 06.04.2022 – Hibesiz Hareketlilik İçin Dilekçelerin İletilme Aralığı (Yalnızca e-posta üzerinden alınacaktır)

01.04.2022 – 06.04.2022 – Feragat Talep Formunun İletilme Aralığı (Yalnızca e-posta üzerinden alınacaktır)

07.04.2022 – Nihai Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Listelerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile İlgili Bölüm, Fakülte ve Enstitüye Bildirilmesi

07.04.2022 – 15.04.2022 – Seçilen Öğrencilerin Karşı Kurumlara Aday Gösterme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

*Daha sonra duyurulmak üzere – Uluslararası Programlar Ofisi Erasmus+ Oryantasyon Toplantısı

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuru döneminde kayıtlı olunan programda en az bir yarıyılı tamamlamış olmak (İngilizce Dil Okulu öğrencileri programa başvuru gerçekleştirememektedir),
 2. Lisans programları için minimum: 2.50, lisansüstü programları için minimum 2.75 kümülatif not ortalamasına sahip olmak.
 3. Lisansüstü programlarda ders dönemini tamamlamamış olmak ve halen 30 ECTS’lik ders yüküne sahip olmak.
 4. Lisans ve lisansüstü programlarında hareketliliğe katılım sağlanacak yarıyılda ders yükünün 30 ECTS olması.
 5. Başvuru kriterlerini sağlayan aday öğrencilerin her yıl düzenlenen Erasmus+ İngilizce Sınavı’na katılım sağlaması zorunludur. Sınav sonucu yalnızca içinde bulunulan başvuru döneminde geçerlidir. Sınavda herhangi bir alt limit yoktur, öğrencinin sınavdan düşük puan alması başvuru yapmasına engel değildir.
 6. Hareketliliğe başvurmayı planlayan öğrencilerin Erasmus+ Bölüm Koordinatörüyle iletişime geçip hareketlilik dönemi, gidilecek üniversitenin seçilmesi ve hareketliliğe başvuracağı üniversite ya da üniversitelerdeki derslerinin öğrenim görmekte olduğu programdaki derslerle örtüşüp örtüşmeyeceği konusunda görüş alması zorunludur.
 7. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Yani, eski katılımcı olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.
 8. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

Görsel kaldırıldı.ÖNEMLİ NOT

Hareketliliğe katılacak öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlıyor olması gerekmektedir!

 1. Hareketliliğin yapılacağı dönemde TEDU ders yükünün en az 30 ECTS olması,
 2. Hareketliliğin yapılacağı Üniversitede 30 ECTS’lik ders alınabilecek olması,
 3. Hareketlilikte alınacak 30 ECTS’lik dersin TEDU’deki ilgili Bölüm ve Fakülte tarafından tanınabilecek durumda olması.

Aşağıdaki koşullardan birini taşıyan öğrenciler başvuruda bulunamayacaktır!

 1. 25 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı’na katılmayan öğrenciler,
 2. Başvuru döneminde 1. Sınıf 1. Dönemde olan Irregular öğrenciler,
 3. İngilizce Dil Okulu öğrencileri,
 4. Kümülatif not ortalaması lisans programları için 2.50, lisansüstü programlar için 2.75’den düşük olan öğrenciler,
 5. Lisansüstü programlarda ders dönemini tamamlamış, tez dönemine geçecek olan öğrenciler,
 6. Başvuru döneminde 3. Sınıfta olup 4. Sınıf 2. Dönem için, dolayısıyla mezun olacakları dönem için hareketliliğe başvurmak isteyen öğrenciler (Bu öğrenciler ancak 4. Sınıf 1. Dönem için hareketliliğe başvurabilecektir).

Görsel kaldırıldı.Fakülte ve Bölümler Uluslararası Programlar Komisyonu’na sundukları kararlar çerçevesinde Erasmus+ Programı’na katılımı belirli yarıyılı tamamlamış öğrencilerle sınırlayabilirler. Bu nedenle adayların başvurmadan önce Bölüm Koordinatörlerine danışmaları önem arz etmektedir.

BAŞVURU ÖNCESİ İZLENMESİ GEREKEN KURALLAR

Başvuruların gerçekleştirilmesi öncesinde, öğrencilerin Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri ile iletişime geçerek hareketliliği gerçekleştirmeyi planladıkları Üniversiteler için Koordinatör onayı alması gerekmektedir.

Bu işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilerin seçim sonrasında ilgili Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerinin gidilecek kuruma onay vermemesi halinde, kurum değişikliği yapabilmesi ancak tüm diğer seçilen adaylar kurumlarına gidiş teyitlerini verdikten sonra, değiştirilmek istenen yeni kurumda yeterli kontenjan kalması durumunda mümkün olacaktır. Aksi takdirde hareketliliğin iptali söz konusu olabilecektir.

Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri listesine erişmek için buraya tıklayınız.

BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı üzerinden alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak TED Üniversitesi tarafından oluşturulacak ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen 14.03.2022 – 28.03.2022 tarih aralıklarını dikkate alarak en geç 28.03.2022 tarihinde saat 17:00’a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce, adayların Başvuru Rehberini dikkatlice incelemesi gerekmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar bilgi notunu inceleyebilir.

Adaylar başvuru işlemleri sırasında gerekli belgeleri portala yüklemekle sorumludur:

1.Yabancı Dil Belgesi

TED Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Başvurularında yalnızca İngilizce Dil Okulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus+ İngilizce Sınavı geçerlidir. Adayların başvuru işlemleri sırasında ilgili aşamada sınav sonuçlarını ‘’Üniversite Yabancı Dil Sınavı’’ adı altında belirtmeleri gerekmektedir. Sınav sonuçları başvuru sistemine PDF formatında yüklenecektir. Bu aşamayla ilgili detaylar için lütfen Başvuru Rehberinde belirtilen hususlara göre işlem gerçekleştiriniz. Portala yüklenen belgelerin doğruluğundan bizzat adaylar sorumludur. 25 Şubat 2022 Erasmus+ İngilizce Sınavı Sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

2. Transkript

Adayların güncel akademik ortalama bilgilerini e-Devlet üzerinde yer alan veriler üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan bizzat adaylar sorumludur. Bilgilerinizde bir hata olduğunu düşündüğünüz takdirde lütfen Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

3.Diğer Belgeler

Değerlendirmeye konu ağırlıklı puan dağılımını etkileyebilecek belgelerin ve/veya ilave hibe desteği talebini temellendiren belgelerin (bkz. Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar) e-Devlet Başvuru Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir.

Görsel kaldırıldı.Adayların portalde gerçekleştirdikleri başvuruya ek olarak Dönem Seçim Formunu doldurmaları gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ VE AĞIRLIKLI PUANLAR

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre öğrenim ve staj faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.

Erasmus+ Başarı Puanına göre kendi fakülteleri/bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, bütçe ölçütlerine göre belirlenmiş azami kontenjanlar dâhilinde hibeli katılımcı adayı olarak seçilecek ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

HİBE MİKTARLARI

Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde hibe desteği verilir. Söz konusu hibe desteği öğrenim süresinin tamamı ya da bir kısmı için verilebilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli) olarak gerçekleştirilebilir. Değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin tümünün ya da öngörülen öğrenim süresinin tamamının hibe ile desteklenebilmesi, yeterli mali kaynağın sağlanabilmesi şartına bağlıdır.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve (nadir istisnalar dışında) vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci staj faaliyetini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ederek, tamamlanması zorunlu raporları tamamladıktan sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600 €

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450 €

Öğrenciler yalnızca öğrenim faaliyeti amacıyla yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilir.

İLAVE HİBE DESTEĞİ

TED Üniversitesi, 2021 – 2027 Erasmus Yükseköğretim Beyannamesi (ECHE) kapsamında verilmiş taahhütleri karşılamak üzere, Erasmus+ Program/Proje alanlarında eşitlik ve içerme ilkelerinin gözetilmesini, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı esas alır. Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından: Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus+ başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla İlave Hibe Desteği sağlanabilir. İlave Hibe Desteği taleplerini ilgilendiren tüm belgelerin e-Devlet başvuru işlemleri sırasında portala yüklenmesi gerekmektedir.

Erasmus+ Programı, “İçerme Desteği” altında özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenciye ilave hibe verilebilmesi için, katılımcının talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenerek, yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekir.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Programı Üniversitemize bağlı akademik birimlerin Program (Avrupa) Ülkelerindeki ortaklarıyla imzaladıkların Kurumlararası Anlaşmalar üzerinden yürütülmektedir. Erasmus+ 2021 – 2017 ve Erasmus Without Paper fazına uyum sürecinin devam etmesi nedeniyle, hâlihazırda var olan anlaşmalarda değişiklik söz konusu olabilmektedir. Adayların tercihlerini Bölüm Koordinatörlerinin rehberliğinde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. TEDÜ Partner Üniversiteler sayfasından Program (Avrupa) Ülkeleri ile Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar Listesine erişebilirsiniz. Aday gösterme işlemleri sırasında karşı kurumun anlaşma şartlarında gerçekleştirebileceği herhangi bir değişiklikten TED Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

KONTENJANLAR

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilen 2021 Sözleşme Dönemi için Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçlarına ve akabinde imzalanan hibe sözleşmesiyle TED Üniversitesi’ne tahsis edilen Hareketlilik Hibesi: Bireysel Destek ve Seyahat Desteğine göre Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öngörülen katılımcı sayısı 21’dir. Kontenjanlar bölümlerin mevcut Kurumlararası Anlaşma sayıları ve daha önceki proje dönemlerinde fakülte/bölüm bazında gerçekleştirilen hareketlilik sayıları göz önünde bulundurarak Uluslararası Programlar Komisyonu’nun onayıyla belirlenmiştir. Uluslararası Programlar Komisyonu, başvuruları takip eden seçim ve değerlendirme sürecinde, “öngörülen asıl hibeli katılımcı sayısı” konusunda karar değişikliği yapma hakkına sahiptir.  Nihai kontenjanlar bütçe dâhilinde öngörülen kontenjanlara göre farklılık gösterebilir. Fakülte ve Bölüm bazında nihai kontenjanları görüntülemek için tıklayınız.

SEÇİM SONUÇLARI

Başvurular, Uluslararası Programlar Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır. Katılımcı olmaya hak kazanan tüm aday öğrencilerin, yerleştirme işlemleri sonrasında duyurulacak olan Erasmus+ Aday Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı’na katılmaları beklenir.

Seçilen ve yerleşen öğrenciler daha sonra Uluslararası Programlar Ofisi ve Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.

Görsel kaldırıldı.Seçilen öğrenciler, öncelikle aday katılımcı olduklarını unutmamalıdır. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için, TEDU tarafından adaylık bildirimi yapılmasını takiben gidilecek üniversiteye başvuru yapılması ve kesin kabul alınması, beklenen resmi süreçlerin/belgelerin tamamlanması, ders uyuşmazlığı yaşamaksızın öğrenim anlaşmalarının hazırlanması ve özellikle vize başvuruları bizzat adayların sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

İşbu ilana yapılan başvurular sonucunda seçilen aday öğrencilerin hareketlilik faaliyetini 2022 – 2023 Akademik yılı içinde, bir yarıyıl (güz ya da bahar) süre ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Tüm hareketliliklerin 31.10.2023 proje bitiş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Görsel kaldırıldı.Adayların tercihlerini yaparken bölümlerinin Kurumlararası Anlaşma sayılarını göz önünde bulundurarak tercih listelerinde maksimum sayıda kurum seçmeleri tavsiye edilir. Adayların tercih sıralaması yaparken yerleştirilmek istedikleri kurumları önceliklendirmeleri gerekmektedir. Mücbir bir sebep bulunmadıkça adayların tercihlerinde değişiklik yapması mümkün olmayacaktır.

Öğrenim hareketliliğinde asgari faaliyet süresi 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Hareketlilik süresinin, mücbir bir sebebe [3]bağlı olmaksızın, asgari sürenin altında gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz. TED Üniversitesi, katılımcı ile imzalanacak sözleşmede detayları ile hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, devamsızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.

Uluslararası Programlar Ofisi tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama ve ayarlama işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler ya da hibe almaksızın katılımcı olabilirler. Hibesiz (sıfır hibeli) öğrenciler de diğer başvurularla beraber, aynı şartlarda genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçlerden geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, sadece kendisine ödeme yapılmamasıdır ve hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Uluslararası Programlar Komisyonu’nda saklıdır.

e-Devlet Başvuru Portalı ve başvuru işlemleriniz ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon görüşmeleri tercih edilmemektedir.

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler ”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[3]   "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.