Ana içeriğe atla

Eğitimciyiz, Eğitim İçin Varız

Asırlık TED geleneğinin yükseköğretimdeki temsilcisi TED Üniversitesinin eğitim anlayışı, güçlü mesleki eğitimi farklı bilim dallarından derslerle zenginleştirilmiş liberal eğitim yaklaşımı ile bütünleştiren özgün bir tasarıma dayalıdır.

Öğrencilerin bütüncül gelişimini destekleyen bu yaklaşım, TEDÜ mezunlarının  küresel dünya için gerekli mesleki bilgi ve becerileri en iyi şekilde edinmelerini, hem de yaşam için gerekli diğer önemli yetkinlikleri kazanarak geleceğe çok yönlü hazırlanmalarını sağlar.

Liderlik yapabilen, bilimsel bakış açısına sahip, sanattan anlayan, sosyal açıdan gelişmiş çok yönlü bireyler yetiştirmek için bütüncül bir eğitim modelini benimseyen TED Üniversitesi,  mesleki eğitimi, bilim ve sanat eğitimi ile birlikte vermektedir.

Farklı kültürler ve doğa hakkında bilgi sahibi; bilişsel ve uygulama becerileri gelişmiş; bireysel ve toplumsal sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkı sağlayan TEDÜ Bütüncül Eğitim Modeli; düşük sınıf mevcudu ile alanında seçkin akademisyenlerle öğrenciler arasında yakın bir iletişim kurulmasını sağlar.