Skip to main content

Uzaktan Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

YÖK tarafından Üniversiteler ile yapılan değerlendirmelerin ardından 19 Mart 2020 tarihinde Üniversitelerin kendi altyapıları çerçevesinde örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabileceğinin açıklanmasının ardından TEDÜ 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitimlere mevcut Moodle öğrenme yönetim sistemi ve Zoom video konferans sistemi ile başlamıştır. Uzaktan eğitim ile ilgili olarak;

 • Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi asenkron eğitim ile ders materyallerinin paylaşılması, ödevler, duyurular ve sınavlar amacıyla,
 • Zoom Video Konferans Sistemi senkron eğitimi ise desteklemek amacıyla,

kullanılmaktadır. Bu 2 platform ile ilgili tüm bilgiler için https://remote.tedu.edu.tr/ alanı yapılandırılmıştır.

Öğretim üyelerimize platformun kullanımı ile ilgili olarak uzaktan eğitimler düzenlenmiş ve gerek platformun sağladığı imkanlar çerçevesinde kullanabilecekleri etkileşimli öğrenim araçları gerekse platform güvenliği anlamında alabilecekleri önlemler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
Yine bu dönem içerisinde gerek öğretim üyelerimizin gerekse öğrencilerin teknik destek ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek amacı ile  https://remote.tedu.edu.tr/tr/remote/destek  sayfasında bir canlı destek hizmeti devreye alınmış, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ve 17 araştırma görevlisi desteği ile karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretilmiştir.

Eğitimlere başlanılan ilk 23 Mart 2020 tarihinden dönemin tamamlandığı 22 Mayıs 2020 tarihine kadar olan dönemde TEDÜ’de;

 • İngilizce Dil Okulu dersleri 40 şube, lisans dersleri 718 şube ve yüksek lisans dersleri 87 şube olmak üzere stüdyo ve uygulama dersleri dahil olmak üzere tüm dersler uzaktan eğitim kapsamına alınmıştır.
 • Haftalık ortalama 1552 senkron ders ile 2596 saat ders işlenmiş ve bu derslere 54.034 katılım sağlanmıştır.
 • 9 haftalık dönemde toplam 13967 senkron ders ile, 23364 saat ders işlenmiş ve bu derslere 486.308 katılım sağlanmıştır.
 • Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinde ise günlük ortalama olarak 9.671 katılım gerçekleşmiş ve bu katılımlarda dersleri destekleyici materyallere erişim sağlanmıştır. 

Senkron derslere ek olarak dünyadaki önemli online eğitim platformlarından biri olan Coursera’nın sağlamış olduğu Coursera for Campus programına dahil olunmuş ve tüm öğrencilerimize bu platform ücretsiz olarak açılmıştır. Aynı dönem içerisinde öğrencilerimiz platform üzerinde 4464 derse kaydolmuş ve bu derslerde 2934 saat eğitim almıştır.

5 Ekim - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında (7 hafta) TEDÜ’deki mevcut e-öğrenme programı olan Moodle üzerine entegre edilen Zoom programı ile uzaktan (senkron) öğretim devam etmiştir. Bununla ilgili istatistikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Haftalık ortalama 2178 senkron ders ile 3483 saat ders işlenmiş ve bu derslere 93.112 katılım sağlanmıştır.
 • Toplam 15249 senkron ders (meetings) ile, 24385 saat ders işlenmiş ve bu derslere 651.786 katılım sağlanmıştır.
 • Moodle e-öğrenme programı üzerinde ise günlük ortalama olarak 15.241 katılım gerçekleşmiş ve bu katılımlarda dersleri destekleyici içerik ve kaynağa erişim sağlanmıştır.

Senkron ve Asenkron Uygulamalar

Derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanabilmektedir. 

İngilizce Dil Okulu Sınav Uygulamaları ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Uzaktan eğitim başladıktan sonra, İngilizce Dil Okulu yönetimi tarafında yapılacak sınav uygulamalarıyla ilgili online eğitimler düzenlenmiştir. Mesleki gelişim birimi tarafından uzaktan eğitimdeki “en iyi pratikleri” yaygınlaştırmak amacıyla online eğitimler düzenlenmiştir. İngilizce Dil Okulu bünyesinde dört farklı seviyede online eğitimin ilk gününden bu yana 33 çevrimiçi kısa sınav ve 33 ödev teslimi formatında tüm değerlendirmeler için öğrenme yönetim sistemi kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.

İngilizce Dil Okulu Bireysel ve Grup Çalışma Desteği

İngilizce Dil Okulu bünyesinde 39 sınıfta dersler eş zamanlı olarak üniversitenin geri kalanıyla birlikte uzaktan eğitim aracılığıyla verilmiştir. Bu da haftada 792 saat etkileşimli ders anlamına gelmektedir. Haftalık olarak toplamda 108 saat öğrencilere bireysel ve grup çalışma desteği verilmektedir. Ayrıca, İngilizce Dil Okuluna bağlı yazma ve iletişim merkezlerinde haftalık olarak 20 saat bireysel ve grup çalışma desteği verilmektedir.

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Uzaktan eğitim hazırlıkları kapsamında dersler başlamadan önce, İngilizce Dil Okulu öğretim üyelerine, üniversite geneline Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından verilene ek olarak İngilizce Dil Okulu yönetimi tarafından düzenlenen online eğitimler verilmiştir. Uzaktan eğitim başladıktan sonra, İngilizce Dil Okulu yönetimi tarafında yapılacak sınav uygulamalarıyla ilgili online eğitimler düzenlenmiştir. Mesleki gelişim birimi tarafından uzaktan eğitimdeki “en iyi pratikleri” yaygınlaştırmak amacıyla online eğitimler düzenlenmiştir.

Eğitim-Öğretim Dönemlerine Yönelik Alınan Kararlar

COVID-19 salgını nedeni ile;

 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2020 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim süreçleri, akademik takvim değişiklikleri ve kayıt dondurma işlemlerine ilişkin alınan Senato Kararı ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararları için tıklayınız
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik alınan kararlar ve duyurular için tıklayınız.

TEDÜ Öğrenme-Öğretme Merkezi (CTL) Faaliyetleri

Öğrenme-Öğretme Merkezi tarafından ülkemizden ve yurt dışından akademisyenler, bilim adamları, araştırmacılar ve uzmanlar ile tartışma, açık oturum ve seminerler odağında gerçekleştirilen TEDÜ400 - Öğrenci Gelişim Seminerleri COVID-19 salgını sonrasında uzaktan yapılmaya başlanmıştır. 24.04.2020 tarihinde konuşmacılar Prof. Dr. Emin Kansu ve Prof. Dr. Murat Akova tarafından “Koronavirüs Pandemisi”, 27.04.202 tarihinde konuşmacı Prof. Dr. Soner Yıldırım tarafından “Öğrenmenin 4.5 Milyon Yıllık Serüveni” ve 30.04.2020 tarihinde konuşmacı Doç. Dr. Feyza Doyran tarafından “Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri” seminerleri gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere yönelik güncel bilgi Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporunda yer almaktadır. Detayı için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Paylaşımları

Öğretim Üyesi Paylaşımları

Öğrenci Paylaşımları

banner pandemi

Covid-19 Gündemi sayfasına geri dönmek için tıklayınız.