Ana içeriğe atla

Doç. Dr. Gökçe Nur Yılmaz’ın projesi Tübitak ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenecek

tubitak 1001

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gökçe Nur Yılmaz’ın “Ortam Aydınlatması, Uzamsal Çözünürlük ve Derinlik İp Uçlarına Dayanarak Yüksek Derinlik Algısı Memnuniyeti ve Verimli İletim Kanalı Kullanımı Sağlayan Bir 3 Boyutlu Video Adaptasyon Modeli” isimli projesi Tübitak ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu projenin amacı;uzamsal çözünürlük bağlantılı ve derin öğrenme yaklaşımlarına dayanarak ölçülen derinlik ipuçlarından yararlanarak, izleyicilerin maruz kaldığı sınırlı bant genişliği, izleyici cihaz ekran boyutu ve ortam aydınlatma koşulu kısıtlamaları altında dahi, 3B video izleme memnuniyetini ve özellikle de derinlik algısını optimum seviyede tutan ve iletim kanalını en etkin şekilde kullanan yenilikçi bir 3B video adaptasyon modeli geliştirmektir.

Bu proje, 3B video teknoloji ve uygulamalarınınsağlıktan eğitime, savunma sanayinden oyuna, eğlenceye kadar değişen sektörlerde öncü rol oynamasını ve ulusal/uluslararası proje pazar payı paylaşım artışını destekleyebilecektir.

Bu proje ile, TEDÜ Bilgisayar Mühendisliği ve ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri disiplinler ve kurumlar arası bir yapıda birlikte çalışacaklardır.