Ana içeriğe atla

Öğretim üyemiz Doç Dr. Aslı Numanoğlu Genç'in Projesine TÜBİTAK Desteği

tübitak tedu

Tarih:  Date -

Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Numanoğlu Genç yürütücülüğünde TÜBİTAK’a sunulan “Düzenli ve Düzensiz Şekilli Mikroplastik Parçacıkların Çökelme Hızlarının Deneysel, Sayısal ve Derin Öğrenmeye Dayanan Yöntemlerle Araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında 32 ay süresince desteklenmeye layık bulunmuştur. Proje ekibinde üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Kökpınar, Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çağıl Kandemir ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Baş ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Gökçe Nur Yılmaz araştırmacı olarak yer almaktadırlar. Proje böylelikle Mühendislik Fakültesinden üç bölümü bir araya getirerek disiplinler arası bir özelliğe sahip olmuştur.  

Bu projede tüm mikroplastik parçacıklar için geçerli olacak genel bir şekil faktörünün derin öğrenme yöntemi ile analizi ve tanımlanması yapılarak deneysel ve sayısal modelleme temeline dayalı çökelme hızı hesaplama yöntemi ortaya konulacaktır. Mikroplastik kirliliği okyanuslarda plankton ve birincil üretimi etkilemekte ve küresel karbon döngüsünü değiştirebilmektedir. Okyanuslara ve kıyı ekosistemlerine mikroplastik kirliliğinin verdiği zarar, hem iklim değişikliğinin dengelenmesini hem de kıyı ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dirençli kalmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle mikroplastiklerin okyanus ve kıyısal sularda birikme bölgelerinin model çalışmalarıyla belirlenmesi kıyı yönetim planlarında doğru öngörülerin yapılması için gereklidir. Mikroplastik taşınım modelleri denklemlerinde yer alan mikroplastik parçacık çökelme hızı, birikme bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan taşınım modelinin başarısını doğrudan etkileyen önemli bir parametredir.

Proje Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum kapsamında TÜBİTAK öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında “İklim Değişikliği Dahil Su Ekosistemlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Etkilerinin Azaltılması ve Sürdürülebilirliğini Sağlayan Su Yönetim Modellerinin ve Restorasyonlarına Katkı Sağlayacak Çözümlerin Geliştirilmesi” başlığına katkı sağlamayı hedeflemektedir.