Ana içeriğe atla

İhsan Sabuncuoğlu

prof-ihsan-sabuncuoglu.jpg

İhsan Sabuncuoğlu

Mutevelli Heyeti (Board of Trustees)

Prof. Dr.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi

Rektör

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla 1982 ve 1984’te Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Endüstri Mühendisliği alanında yapmıştır. Doktora derecesini 1990 yılında ABD’de Wichita State Üniversitesinde, Endüstri Mühendisliği alanında yapmıştır. Doktora çalışmaları esnasında ABD’de Boeing, Pizza Hut ve National Institute of Health’te çalışmıştır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu akademik kariyerine 1989 yılında misafir öğretim üyesi olarak ABD’de, Wichita Devlet Üniversitesi'nde başlamıştır. 1990 Sonbahar döneminde Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi'ne katılmış ve 2013 yılına kadar tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesinde ve Fransa’da Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA)’de misafir öğretim üyesi pozisyonlarında bulunmuştur. Araştırma alanları arasında gerçek zamanlı çizelgeleme, simülasyon tabanlı optimizasyon, akıllı üretim sistemleri, kanser görüntüleme ve güdümlü farmasötik sistemler bulunmaktadır. Araştırmaları TÜBİTAK ve EUREKA (İleri Teknolojiler Alanındaki Şirketler ve Araştırma Kurumları Arasındaki İşbirlikleri Vasıtasıyla Avrupa Rekabetçiliğini Teşvik Etme Avrupa-Çapında Girişimi) tarafından fonlanmıştır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu bilimsel çalışmalarıyla uluslararası dergilerde yüzden fazla bilimsel makale, konferans bildirisi ve beş tane editörlü kitap üretmiştir. Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listeye göre, 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında belirlenen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Rektör Sabuncuoğlu, 4270 atıf sayısı ve 34 h-indeksi ile, Türkiye’den listeye giren 196 akademisyen arasında yer almıştır. Endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması alanlarında yayın yapan pek çok bilimsel derginin de editörler kurulunda yer almaktadır. Endüstri Mühendisliği Enstitüsü, Yöneylem Araştırması Enstitüsü, Yönetim Bilimleri ve Simülasyon Topluluğu üyesidir. Ayrıca Endüstri Mühendisliği Konseyinde (CIEADH) ve çeşitli diğer mesleki ve sosyal komitelerde üyelikleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu ayrıca havacılık, otomotiv, lojistik ve askeri savunma sistemleri konularında önemli sanayi tecrübesine sahiptir. Araştırma projelerine birçok ulusal ve uluslararası şirket tarafından sponsorluk desteği verilmiştir. 39 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’deki çok sayıda organizasyon ve kuruluşa danışmanlık hizmeti vermiştir. 2008-12 yılları arasında TÜBİTAK TEYDEB Direktörlüğündeki makine ve imalat teknolojileri grubunda komite başkanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu çeşitli idari ve yönetimsel pozisyonlarda 25 yıldan fazla deneyime sahiptir. Bilkent Üniversitesinin kurucu ekibinin bir üyesi olarak birçok kuruluşun idari komitesinde çalışmış ve aynı zamanda 7 yıl boyunca Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yapmıştır. Bölüm Başkanlığı sırasında, Endüstri Mühendisliği lisans programı ABET akreditasyonu almış ve ilgili literatüre ABET akreditasyonu Amerikan dışında alan dünyadaki ilk kuruluş olarak geçmiştir. Daha sonra Bilkent Üniversitesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezini kurmuş ve yılına kadar merkezin kurucu direktörü olarak görev yapmıştır. İnovasyon, girişimcilik ve markalaşma gibi ilgili alanlarda faaliyet gösteren birçok öğrenci kulübünün kurulmasını sağlamıştır.

2013 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı’nın isteğiyle, Anadolu’da yenilikçi bir üniversite kurmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu girişim, Türk Yükseköğretim Sisteminde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk karma modelinin geliştirilmesini sağlamıştır: Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ). Genç yaşına rağmen üniversite, Türkiye Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler Endeksinde (200’den fazla üniversite arasında) 12. sırada yer almıştır. URAP’a (Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması) göre AGÜ, hâlihazırda Türkiye’de son 20 yılda kurulan 70 üniversite arasında 2. Sırada yer almıştır. Ayrıca AGÜ, son 3 yıl üst üste Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler sıralamasında, devlet üniversiteleri arasında, üst üste iki yıl 1´inci olmuş; Rektör Sabuncuoğlu ise, önceki yıl olduğu gibi Altın Performans Ödülü´ne layık görülmüştür.  Ayrıca, Prof. Dr. Sabuncuoğlu yönetimindeki AGÜ, COVID-19 pandemisi esnasında, ulusal çapta çevrim-içi eğitime en iyi geçişi sağlayan üniversite olmuştur. Bunlara ek olarak, Times Higher Education’ın Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) göz önüne alınarak yaptığı Toplumsal Etki Sıralamasında, dünya üniversiteleri arasında üç yıl üst üste ilk 200’de yer almıştır. Aynı zamanda, ilk 200 içinde yer alan, dünyanın en genç üniversitesidir. Rektör Sabuncuoğlu’nun liderliğinde AGÜ, aynı zamanda, G20 ülkeleri için önemli küresel sorunlara çözüm politikaları öngören, değerlendiren ve dünyanın en büyük küresel işbirliği kuruluşlarından biri olan Global Solutions Initiative (GSI)’in bilgi ortağı olmuştur.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu son yıllarda araştırmalarını global dünyada kurumsal değişimler ve yükseköğretim sistemlerinin yeniden organizasyonu konularında gerçekleştirmektedir. Özellikle, “3. Nesil Üniversite” olarak adlandırılan yeni bir üniversite konseptinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu kavram, üniversitenin üç misyonunu (eğitim, araştırma ve toplumsal etki) toplumsal etkiye vurgu ile harmanlama fikrine dayanmaktadır. Bu yeni model, disiplinler arası güçlü bir odağa sahip yenilikçi yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, “Bugünün öğrencileri için 21. yüzyıl yetkinlikleri ve değerleri”, “Z Kuşağı ve yükseköğretimin geleceği” ve “COVID-19 sonrası dönemde yükseköğretim” gibi konularda da çalışmaktadır.

Bu yeni üniversite modelinin geliştirilmesi için Rektör Sabuncuoğlu, tüm dünyadaki üniversiteler, endüstriler, STK’lar ve kamu kuruluşlarından 700’ün üzerinde kişinin aktif katılımlarıyla, 30’dan fazla arama konferansı organize etmiştir. Buna ek olarak, dünyadaki yenilikçi yükseköğretim uygulamalarını karşılaştırmak için dünya çapında (Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika) 20'den fazla çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ayrıca mühendislik ve eğitim bilimleri alanında bir dizi uluslararası / ulusal konferans ve sempozyum düzenlemiş ve başkanlık yapmıştır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu kıymetli deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmak amacıyla düzenli olarak dünyada tanınmış pek çok ulusal ve uluslararası zirveye konuşmacı olarak davet edilmektedir. Bunların arasında, Times Higher Education Genç Üniversiteler Zirvesi (Orlando, ABD, 2018), Times Higher Education Yükselen Ekonomiler Zirvesi (Rabat, Fas, 2018), EDUCON ASIA Yükseköğretim Zirvesi (Singapur, 2017), IAU Uluslararası Konferansı (Akra, Gana, 2017), UIIN Üniversite – Endüstri Etkileşim Konferansı (Londra, 2018) ve Hansa Birliği Üniversiteleri Konferansı (Seul, Güney Kore, 2019) yer almaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle 1.Dijital Küresel Çözümler Zirvesi'ne dönüştürülen 4. Küresel Çözümler Zirvesi'ne davet edilen Prof. Dr. Sabuncuoğlu’ndan, Dijital Çağda Ekonomi, İstihdam ve Eğitim konulu “Küresel Masa”da "Uyumlu, kapsayıcı ve ileriye dönük bir eğitim sistemini şekillendirmek için G20 ne yapabilir?" tartışması kapsamında konuşması istenmiştir. Bu oturum sırasında AGÜ'nün "Etkili ve Adil Eğitime Yönelik 4+4 Planı"nı çevrimiçi bir vizyon bildirisinde paylaşmıştır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Yeni Normu Kucaklamak: Liderlik, Değerler ve Yetkinlikler" konulu 2020 ATU-Net Üniversite Başkanları Sanal Forumu'na yuvarlak masa konuşmacısı olarak katılmıştır. 15 Temmuz 2020'de gerçekleşen etkinlik sırasında, "Krizler ve Yıkımlar: Yeni Nesil Yükseköğretim Kurumlarına Duyulan İhtiyaç" üzerine konuşmuş ve değişimin benimsenmesi, yükseköğretimin herkes için daha anlamlı ve eşitlikçi hale gelmesi için ihtiyaç duyduğu dönüşüm çerçevesinde yeni "vizyon ve misyon ifadelerinin" oluşturulması konularını vurgulamıştır. Yakın zamanda, 28 Ağustos 2020'de "Yeni akademik yıl için projeksiyonlar: Üniversiteler yeni akademik yıla nasıl hazırlanıyor?" konusunu ele alan British Council online "Türkiye Yükseköğretim Görüşmelerinde” konuşma gerçekleştirmiştir. Etkinlikte, geliştirilen  “Harmanlanmış Eğitim Modelini” ve 2020/21 akademik yılı için uygulanacak önlemleri anlatan Prof. Dr. Sabuncuoğlu; Covid-19 pandemisine bağlı bu değişikliklerin geçici bir yama değil, bu yeni çağda üniversitelerin gelişimine yönelik önemli adımlar olduğunu belirtmiştir. Son olarak, Times Higher Education ve Coursera tarafından "Türkiye'deki üniversitelerin dijital dönüşümü: Öğrencileri yarının yetkinlikleriyle donatmak" başlıklı bir yuvarlak masa tartışmasına davet edilmiş; bu görüşmede yüksek öğretimdeki deneyimlerini ve iyi uygulamaları paylaşmıştır.

Üniversitelerde başta kariyer, sürekli eğitim ve mezunlar merkezleri gibi destek birimlerin aktif olarak çalıştırılmasının gerekli olduğunu vurgulayan TEDÜ’nün yeni rektörü üniversite öğrencilerinin eğitimleri boyunca kendilerini yalnızca teknik yönden değil, sosyal, kültürel ve entelektüel olarak da geliştirmelerinin önemine inanmaktadır. Bu kapsamda, üniversitelerin günümüzde öğretici kurumlar olmaktan çıkarılarak, öğrenme ortamlarına dönüştürülmesinin gerekli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca iş/sanayi dünyası, STK’lar ve diğer paydaşlarla birlikte kurulacak bir araştırma ekosistemi ile yenilikçi bilgi üretimi ve teknolojilerin geliştirilebileceğine inanmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Sabuncuoğlu fırsat bulduğunda topluma gönüllü olarak hizmet etmenin yanı sıra tenis oynamayı ve yüzmeyi sevmektedir.