Ana içeriğe atla

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Can Baran Aktaş “Sürdürülebilirlik Araştırmacıları Dünya Listesi”ne girdi.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Can Baran Aktaş “Sürdürülebilirlik Araştırmacıları Dünya Listesi”ne girdi.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Can Baran Aktaş “Üniversitelerarası Sürdürülebilir Gelişme Araştırma Programı (IUSDRP)” tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Araştırmacıları Dünya Listesi”ne girmiştir. Doç. Dr. Aktaş aynı zamanda akademik yayınlarıyla küresel sıralamaya da dahil edilmiş, ve bu sıralamada Türkiye’den listeye giren tek araştırmacı olmuştur.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Can Baran Aktaş, Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi altında yer alan “Üniversitelerarası Sürdürülebilir Gelişme Araştırma Programı (IUSDRP)” tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Araştırmacıları Dünya Listesi”ne girmiştir.

Bu liste dünyadaki sürdürülebilirlik araştırmacılarının bilimsel profilini, ilgi alanlarını ve akademik başarılarını birleştirmeyi ve sergilemeyi amaçlamaktadır. “Üniversitelerarası Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Programı (IUSDRP)” paydaş üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma alanındaki girişimlerini çeşitli şekillerde pekiştirme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Program, 1987'de "Ortak Geleceğimiz" ve Rio Zirveleri’nden bu yana, dünya çapında sürdürülebilir kalkınma alanında büyük ilerleme kaydedilmesini dikkate alarak ve Birleşmiş Milletler'in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşma çabalarını sürdürdüğü bir zamanda, sürdürülebilir kalkınma konusunda nitelikli araştırmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacağı düşünülerek oluşturulmuştur.

 https://www.haw-hamburg.de/fileadmin/LS/FTZ-NK/PDF/World_List_of_Sustainability_Researchers.pdf

https://www.haw-hamburg.de/fileadmin/LS/FTZ-NK/PDF/SD_Researchers-Number_of_publications.pdf