Ana içeriğe atla

TED Hakkında

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, genç Cumhuriyetin eğitimdeki yol haritasını şekillendirdiği tarihi konuşmasında, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur:

“… Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”


Mustafa Kemal Atatürk,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönem açılış konuşması,
1 Kasım 1925

TED Tarihçesi

Bu temel vizyon doğrultusunda, ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.

Türk Eğitim Derneği’nin çalışmalarına başlamasından sonra, kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Derneğin “yüksek koruyucusu” olmaları dileğinde bulunulmuş ve kendisi de bunu kabul etmiştir. Atatürk’ün yaşamı boyunca devam eden yüksek koruyuculuk, Derneğin Ana Tüzüğünde yer alan “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” hükmü ile kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarımıza da iletilmiştir.

Türk Eğitim Derneği,
bugün ülke genelinde ve KKTC’de olmak üzere 38 Okulu, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur.