07.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5913, Kabul Tarihi: 23/6/2009
EK MADDE 117 – Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

  • a) Eğitim Fakültesinden,
  • b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
  • c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
  • ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
  • d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
  • e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
  • f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.*