Ana içeriğe atla

Salgın Sonrası Planlamalar

Salgın Sornası Planlamalar

TEDÜ Öğrenme-Öğretme Merkezi Faaliyetleri

TEDÜ Öğrenme ve Öğretme Merkezi tarafından Zoom platformu üzerinden yürütülen uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini almak adına akademisyen ve öğrencilere “Uzaktan Eğitim Görüş ve Öneri Anketi” yapılmıştır. TEDÜ’de ilk hafta yapılan uzaktan eğitim ile ilgili ankete 138 akademisyen ve 1367 öğrenci katılmıştır. Uzaktan eğitime dair deneyimlerin ve memnuniyetlerin değerlendirildiği ve bu süreç özelinde görüş ve önerilerin alındığı anketten elde edilen sonuçlar, 22 - 25.04.2020 tarihlerinde TEDÜ400 Semineri olarak “TEDÜ’de Uzaktan Eğitim: Akademisyen ve Öğrenci Görüşleri” başlığında öğrencilere sunulmuştur. Güncel bilgi için tıklayınız.

TEDÜ Kalite Güvence ve Kurumsal Analiz Faaliyetleri

TEDÜ Uzaktan çalışma sisteminde, iş iletişiminin devamlılığını sağlamak adına Microsoft Teams platformu kullanılmaya başlanmıştır. Bu platform ile ilgili tüm bilgiler https://remote.tedu.edu.tr/ “İş İletişimi” menüsünde yer almaktadır. COVID-19 salgını sürecinde yeni çalışma düzenin hayata geçirilmesi ve etkin işleyişinin sürekli kılınması adına Kalite Güvence ve Kurumsal Analiz Birimi tarafından çalışma prensipleri tanımlanmıştır. İlgili tüm birimlere çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve idari birim yöneticilerine TEDÜ Uzaktan çalışma senaryosuna yönelik MiniSWOT Anketi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle salgından kaynaklı yeni düzene geçişin başarılı bir şekilde yönetildiği, derslerin yeni düzene adapte edilmesi için gerekli altyapının ve desteğin hızlıca sunulduğu ve öğrenci ve çalışan memnuniyetini etkileyen olumlu adımların atıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize yönelik düzenlenen geribildirim anketlerinde yeni neslin teknolojik alışkanlıkları sayesinde uzaktan eğitimle, yüz yüze derslere göre daha fazla öğrencinin katılımının sağlandığı ve daha yoğun bir etkileşimin oluştuğu ve bu sürecin yeni farkındalıklar ve öğrenme deneyimleri sunduğu değerlendirilmiştir. COVID-19 ile ilgili yaşanan bu sürecin ardından uzaktan eğitimin destekleyici olarak kullanımının faydalı olacağı değerlendirilmekte ve alternatif uygulamalar üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla YÖKAK tarafından oluşturulan “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” ölçütleri dikkate alınarak TEDÜ Kalite Komisyonu tarafından Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu oluşturmuştur. Bu rapora dair detaylı bilgi için tıklayınız.

Covid-19 Gündemi sayfasına geri dönmek için tıklayınız.