Ana içeriğe atla

Fiziki Alan Düzenlemeleri - COVID-19 Salgını Uygulamaları

Üniversitemizde COVID-19 salgınına karşı fiziki alanların düzenlenmesine ve bu alanlarda alınması gereken önlemlere yönelik olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. Bu fiziki alanların çalışma saatlerine ilişkin bilgilere Tesis Faaliyet Saatleri Çizelgesi bağlantısından erişilebilmektedir. 

Yerleşke Girişleri

 • Eğitim - öğretim faaliyetleri ve idari ihtiyaçlar dışında öğrencilerin yerleşkeye girişleri kısıtlanmıştır. Ofis saatleri, stüdyo kullanımı, kitap ödünç alma, çalışma bursu vb. nedenlerle Üniversiteye giriş yapmak isteyen öğrencilerin durumu ilgili akademik ve idari birimlerden teyit alınmak sureti ile yapılır.
 • Üniversite giriş ve çıkış noktalarında geçişlerin kontrol altına alınması amacıyla yaya ve araç girişleri bu talimat esaslarında, KYS-CZ-02_Tesis Faaliyet Saatleri Çizelgesinde belirtilen noktalardan yapılır.
 • Toplum sağlığını korumak, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütmek, maruz kalma riskini azaltmak amacıyla yerleşkeye giriş yapacak mensuplarımızdan ve ziyaretçilerimizden HES Kodu ile elektronik veya basılı olarak doldurdukları Sağlık Bilgi Formu, COVID-19 aşı numarasını içeren Aşı Kartı veya 72 saat içerisinde alınmış PCR Testi talep edilir.
 • COVID-19 aşı kartı ile 2 doz aşı olduğunu veya son 72 saate ait PCR Testi sonucunun negatif olduğunu belgeleyemeyen, sağlık bilgi formunu doldurmayan, HES KODU almayan veya HES kodu sorgusunda riskli/temaslı olarak görünen kişiler ile COVID-19 vakaları ve olası vakaların (yüksek ateş vb. nedenlerle) yerleşkeye girişleri mümkün olmayacaktır.
 • Üniversiteye giriş için Sağlık Bilgi Formunun çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından önceden doldurmaları beklenmektedir. Ziyaretçiler/Tedarikçiler tarafından Üniversite girişinde sağlık bilgi formları giriş kayıtları öncesinde doldurulur.
 • Üniversiteye girişler maskeliolarak yapılır.
 • Üniversite giriş noktalarının zemindeki işaretlemelerine dikkat edilerek fiziki mesafe korunur.
 • Üniversite giriş noktalarında ateş ölçme işlemi ateş ölçer cihazlarıyla gerçekleştirilir.
 • Üniversite girişlerinde HES Kodu kontrolü yapılır. Ziyaretçiler/Tedarikçiler tarafından ayrıca sağlık bilgi formları doldurulur.
 • Süresiz HES Kodunun alınması konusunda daha fazla bilgi edinin!

Eğitim ve Araştırma Alanları

 • COVID- 19 salgını döneminde eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan duyurular takip edilir.
 • Eğitimin yüz yüze verilmesi durumunda katılımcı sayıları fiziki alanın m2 büyüklüğü göz önünde bulundurularak resmi kuruluşlar tarafından bildirilen rakamlara göre planlanır.
 • Eğitimin içeriği gereği uzaktan online olarak yapılamayan eğitimlerde fiziki mesafe kurallarına dikkat edilir. Eğitim ve araştırma alanlarında işaretlemeler yapılır ve katılımcıların, eğitimlere işaretlenen alanlarda katılmaları sağlanır.
 • Eğitim ve araştırma alanları gün içerisinde sık sık havalandırılır. 
 • Eğitim öncesi ve sonrasında tüm katılımcılar kişisel korunma önlemlerini alarak ellerini yıkar ve/veya dezenfektan ile dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilir. 
 • Eğitim ve araştırma alanları içerisindeki kişisel eşyalar (çanta, mont, atkı, bere vb.) fiziki mesafeye uygun olarak konumlandırılır. 
 • Yüz yüze eğitim süresi boyunca eğitmen ve katılımcılar tarafından masketakılır. Yakın temasın gerekli olduğu durumlarda ek önlemler (siperlik ya da laboratuvar gözlüğü) alınır. 
 • Katılımcılardan herhangi birisinde hastalık belirtisi olması halinde ve/veya kendilerini iyi hissetmemeleri durumunda eğitime katılmamalıdır. Bu durum eğitim esnasında ise sağlık merkezine başvurulur.
 • Eğitim ve araştırma alanlarının yoğun kullanımlarında temizlik sıklığı arttırılır, rutin temizlik dışında her eğitim öncesi ve sonrası alanların temizliği sağlanır.

Ofis ve Çalışma Alanları

 • Açık veya fazla personelin çalıştığı ofislerde maske takılır.
 • Ofis ve çalışma alanlarının sık sık doğal havalandırılması sağlanır.
 • Ofis ve çalışma alanlarına giriş çıkışlar mümkün olduğunca temassız yapılır, mümkünse kapılar açık tutulur.
 • Ofis ve çalışma alanlarında ziyaretçiler ve tedarikçiler ile görüşmelere kısıtlama getirilir, mutlaka görüşülecek ise ayrı bir alanda ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak görüşülür.
 • Ofis ve çalışma alanlarında ortak olarak kullanılan yazıcı, faks gibi cihazların kullanımı öncesinde ve sonrasında eller dezenfekte edilir.
 • Ofis ve çalışma alanlarında bulunan tüm kişisel atık kovaları maske, eldiven vb. kişisel önlem kapsamında kullanılan atık malzemeler için kullanılmamalıdır. Atık malzemeler için ortak alanlara yerleştirilen atık çöp kovaları kullanılır.
 • Çalışma ortamlarındaki bilgisayar çevre birimleri (monitör, klavye, mouse vb.), telefon, diyafon, mikrofon, kontrol panelleri, kontrol butonları vb. dâhil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanların dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan sonra bireysel kullanılmalıdır.

Ortak Alanlar

 • Üniversitedeki tüm ortak alanlarda (koridorlar, tuvaletler, asansörler, çay ocakları, dinlenme odaları, sigara içme alanları, açık bahçe alanları, ticari alanlar, mescit ve otopark vb.) maske takılır.
 • Resmi otoriteler ve Üniversite tarafından ortak alanların kullanımına yönelik hazırlanan bilgilendirme notlarına ve afişlerde belirtilen hususlara dikkat edilir.
 • Ortak alanlarda yapılan düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 • Kapalı ortak alanların doğal havalandırması (dış mekâna açılan cam) yapılır, havalandırma imkânı bulunmayan ortak alanlar kullanılmamalıdır.
 • Mümkün olduğunca asansöre binilmemelidir, zorunlu durumlarda asansör tek kişi tarafından kullanılmalıdır.

Yeme – İçme Alanları

 • Üniversitedeki yeme - içme alanlarında maske takılır.
 • Yemek servisi öncesi yığılmaları önlemek ve fiziki mesafe kuralını uygulayabilmek için yemek saatlerine uygun olarak yeme – içme alanları kullanılır.
 • Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre tercihen en az 2 metre ve çapraz oturulacak şekilde olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Yeme - içme alanlarında önceden belirlenen oturma düzenlerine uygun olarak kullanımı sağlanmalıdır.
 • Yeme - içme alanlarındaki oturma düzenlerinde kesinlikle değişiklik yapılamamalıdır, masalar birleştirilmemelidir.
 • Virüs damlacık yoluyla yayıldığı için ve yemek sırasında maske çıkarıldığı için yemek yeme sırasında mümkün mertebe yüksek sesle konuşulmaması, yemek bittiği anda maske tekrar takılması için gerekli uyarılar/önlemler alınmalıdır.
 • Yeme -  içme hizmeti, tek kullanımlık bardak, çatal, kaşık, tabak vb. ekipmanlar ile verilecektir. Tek kullanımlık bardak, çatal, kaşık, tabak vb. ekipmanlar kullanım sonrasında yeme - içme alanları dışındaki çöp kutusuna atılmalıdır.
 • Yeme - içme alanlarına giriş/çıkış ve yemek alımı/dağıtımı sırasında zemin işaretlemelerine dikkat edilir.
 • Düzenli bir şekilde sık sık camlar ve kapılar açık bulundurularak doğal havalandırılması sağlanmalıdır.
 • Yeme - içme alanlarında hijyen ve temizlik hususuna azami ölçüde uyulur.

Spor ve Aktivite Alanları

 • COVID-19 salgını süresince spor tesisinde kullanıma açılan alanlar randevu sistemiyle, sınırlı sürede sınırlı kullanıcıyla çalışacak ve kullanıcıların randevu saatlerine uymaları sağlanacaktır.
 • Spor tesisini kullanacak kişilerin üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra randevu almaları gerekmektedir.
 • Spor tesisine giriş yapacak kulüplerin haftanın belirlenmiş günlerinde sporcu, veli, idareci ve antrenör Ad-Soyad, T.C. Kimlik No., HES Kodu ve COVID-19 Aşı Kartı ve/veya COVID-19 Aşı Kartı Numaralarının bulundukları listeleri TEDÜ Spor tesisi Yönetimine e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Listede bilgileri bulunmayan kişiler tesise alınmayacaklardır.
 • Spor tesisi içerisinde asılmış olan afiş, bilgilendirme notu ve kullanım kurallarına uygun hareket edilecektir.
 • Yerleşke girişlerinde maske takılması zorunlu olup maske kuralına uymayan sporcu, antrenör, kulüp çalışanları ve velilerin yerleşkeye girişine müsaade edilmeyecektir.
 • “Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye, havuzda 8 metrekareye, havuz dışındaki şezlong alanlarında 4 metrekareye, soyunma odalarında 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır” hususuna dikkat edilerek düzen alınmıştır. Kullanımı esnasında bu kurala dikkat edilecektir.
 • Kapalı ve açık tüm spor ve aktivite alanlarının periyodik hijyen ve temizliği titizlikle yapılacak, bu alanların kullanıcıları tarafından kişisel koruyucu önlemlere azami seviyede dikkat edilecektir.
 • Spor tesisine giriş yapan sporcu, antrenör, kulüp çalışanları ve velilerin giriş noktalarında bulunan alkol bazlı antiseptikler ile ellerini dezenfekte etmeleri gerekmektedir.
 • Sporcuların, antrenman ve egzersiz esnasında kişisel havlu bulundurması zorunludur.
 • Ağırlık ve egzersiz istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmeyecektir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer sporcu kullanacak olup, her sporcu istasyon sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları spor alanlarında bulunan tek kullanımlık peçete ve şişelerde bulunan alkol bazlı antiseptiklerle silerek dezenfekte edecektir.
 • Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştırabileceği için maske takılmayabilir. Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılmak üzere (antrenman sırasında tuvalet ihitiyacı vb. durumlar için) sporcunun yanında maske bulundurulmalı ve spor salonunda efor göstermeyecek kişilerin (antrenör, kulüp çalışanı, vb.) maske kullanımı zorunludur.
 • Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücut la temas edilen noktaları her sporcu kullanımı sonrası mutlaka sporcu tarafından silinerek dezenfekte edilecektir.
 • Antrenman ve egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında sporcu, antrenör ve kulüp çalışanlarının beklemesine izin verilmeyecektir.
 • Cankurtaranların, canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle, bu işlemler sırasında FFP2/N95 maskenin yanı sıra eldiven ve yüz koruyucu kullanması sağlanacaktır.
 • Sporcular soyunma odalarını sadece kıyafet değişimi için kullanılacak olup, soyunma odası dolapları kullanılmayacağı için kişisel eşyalarını ve çantalarını antrenman esnasında yanlarına alacaklardır.
 • Soyunma odaları kullanım süreleri en fazla 15’dk olacaktır. Soyunma odalarında birden fazla sporcu olması durumunda maske kullanımı zorunludur. Soyunma odalarında duş kullanımı tavsiye edilmemektedir. Saç kurutma makineleri iptal edilmiştir.
 • Sporcu antrenman bittikten sonra en kısa sürede minumum temas ile tesisten ayrılacaktır.
 • Tuvaletlerde yan yana olan lavabo ve pisuvarlar için fiziki mesafeyi korumak amacıyla bir dolu, bir boş olacak şekilde bazıları kullanıma kapatılacaktır.
 • Tuvaletlerde el kurutma makinaları iptal edilecektir, tüm musluklar, sabunluklar ve havluluklar fotoselli hale getirilecektir.
 • Mümkün olduğunca asansöre binilmeyecek, zorunlu durumlarda asansör tek kişi tarafından kullanılacaktır.
 • Spor tesisi içerisindeki dokunmatik cihazların (yiyecek içecek otomatı vb.) kullanımı öncesinde ve sonrasında eller dezekfekte edilecektir.
 • Spor tesisi içerisinde bulunan masa, sandalye, koltuk veya cihazların yerleri değiştirilmeyecektir.
 • Spor tesisini kullanan kişilerin günlük kayıtları alınacaktır.

Kütüphane Hizmetleri

 • COVID-19 salgını kapsamında kütüphane ve hizmetlerine ilişkin erişmek için tıklayınız.