Ana içeriğe atla

TEDÜ'de COVID-19 Salgını Uygulamaları

Üniversitemizde, resmi otoriteler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından COVID-19 salgınının başlangıcından itibaren bildirilen tüm faaliyetlere ve alınması gereken önlemlere, Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarınca yayınlanan uzaktan online eğitim ve uzaktan çalışma sistemi kapsamındaki planlama dahilinde hızlı aksiyonlar ve çözümler ile uyum sağlanmıştır. COVID-19 salgınına karşı alınacak önlemlere yönelik planlama çalışmalarını yürütmek, ilgili birim yöneticileri ile iş birliğini sağlayarak üst yönetime önerilerde bulunmak, hijyen ve temizlik konuları da dahil olmak üzere üst yönetim tarafından alınan tüm önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve takip etmek, Üniversite içi ve dışı iletişimi kontrol ve koordine etmek, COVID-19 Salgını Acil Durum Planını oluşturmak ve güncel tutmak amacıyla “Pandemi Komitesi” kurulmuştur. COVID-19 salgını sürecinde Üniversitedeki aşamalı ve kademeli olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ile izlenecek yol haritaları, fiziki alanların kullanımına yönelik ve kişisel temizlik ve hijyen önlemleri belirlenerek uygulanmaktadır.

Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik alternatif çevrimiçi erişim imkânlarının sunulması amacıyla; Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları 09.00 - 18.00 saatleri arasında Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı olan ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin kullanımına açılmıştır. Üniversitemizin bu imkânlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin; aşağıdaki formları doldurup imzalayarak ichizmetler@tedu.edu.tr adresine göndermeleri ve yerleşke girişlerinde kayıtlı oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını beyan etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerinin uzaktan yapılacak sınavlarına kesintisiz katılabilmesini sağlamak için diğer üniversitelerin yerleşkelerindeki bilişim alt yapısından istifade edebilmeleri konusunda işbirliği yapılmaktadır. Üniversitemiz ile bu yönde bir işbirliği içerisinde olan ve ilgili bilgilendirmelerini paylaşan üniversitelerin listesine ve başvuru prosedürlerine bu linkten erişebilirsiniz.

Süresiz HES kodunun alınması konusunda daha fazla bilgi edinin!

Güncel sağlık verilerinin Sağlık Merkezine aktarılması amacıyla Sağlık Bilgi Formlarını doldurunuz: